Home General ANUNȚURI POSTURI VACANTE

ANUNȚURI POSTURI VACANTE

4796
0
 • 05.07.2023 – Spitalul Județean de Urgență Alexandria anunță toți medicii cu specialitatea PEDIATRIE și respectiv NEUROLOGIE că există posibilitatea colaborării prin toate modalitățile prevăzute de lege, având în vedere că unitatea medicală se confruntă cu un deficit de medici pe aceste specialități și nu își pot desfăsura activitatea medicală fără întreruperi, fiind în imposibilitatea acoperirii liniilor de gardă. Totodată există posturi vacante pe aceste specialități pentru care se organizează frecvent concursuri.
  Contact:
  Spitalul Județean de Urgență Alexandria; Telefon/fax: 0247306711/0247306757
  E-mail: secretariat@spitalulalexandria.ro
  Persoană de contact: dr. Marcovici Cristina – director medical.

 

 • 15.06.2023 – Spitalul Municipal de Urgență Pașcani organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă (7 ore/zi) de medic în specialitatea urologie, în cadrul Cabinetului de Urologie din Ambulatoriul Integrat:

Anunt concurs medic urologie

Tematica concurs medic urologie

 • 30.05.2023 – Spitalul de Boli Cronice ”Sfântul Ioan” Târgu Frumos caută medic specialist medicină internă, pentru cabinetul din Ambulatoriul integrat al spitalului. Medicul va presta pentru început servicii medicale pe baza unui contract de colaborare și, ulterior, va fi angajat pe perioadă determinată de până la 2 ani. De asemenea, unitatea medicală are nevoie de un medic specialist cardiologun medic specialist urolog și un medic specialist endocrinolog pentru cabinetele din Ambulatoriul spitalului, pentru colaborare/angajare pe perioadă nedeterminată. Persoanele interesate pot suna la nr. de tel.0232/710845 sau pot cere detalii pe email sptgfrumos@yahoo.com.
 • 15.05.2023 – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” laşi organizează concurs:

Anunt posturi asistenti medicali

Tematica +Bibliografie

 • 08.05.2023 – Direcţia de Sănătate Publică Iaşi organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă nedeterminată: 
  1. 3 posturi vacante de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână de ȘOFER I la Serviciul Administrativ și mentenanță, dintre care 1 post pentru Punctul de lucru Pașcani.

  Condiții specifice de ocupare a postului:

  1. Nivel de studii: studii generale, profesionale sau medii.
  2. Vechime de minim 3 ani în activitate ca șofer (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate ca șofer).
  3. Să dețină permis de conducere auto valabil pentru autovehiculele din categoria B.

   

  1. 1 post vacant de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână de OPERATOR DATE I la Compartimentul Supraveghere Epidemiologică Control Boli transmisibile- Colectiv Statistică Boli transmisibile

   Condiții specifice de ocupare a postului:  

  1. Nivel de studii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat
  2. Vechime de minim 6 ani și 6 luni în activitate

   

  1. 2 posturi vacante de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână de OPERATOR DATE I la Compartimentul Secretariat și Registratură

  Condiții specifice de ocupare a postului:  

  1. Nivel de studii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
  2. Vechime de minim 6 ani și 6 luni în activitate

   

  1. 1 post vacant de natură contractuală pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/ săptămână de ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT CU ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ la Compartimentului de Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – punct de lucru Pașcani

  Condiții specifice de ocupare a postului:  

  1. a) Diploma de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr.797/1997,privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea medicină generală și diplomă de bacalaureat.
  2. b) Nu necesită vechime în muncă sau specialitate.
  3. c) Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,în termen, însoțit de avizul de exercitare a profesiei, după caz..
  4. d) Adeverință de participare la concurs, eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

  Perioada de înscriere la concursuri : 28 aprilie 2023 – 12 mai 2023

DSP-IASI-Anunt-Organizare-Concurs-posturi-de-natura-contractuala

Model-ANEXA-2_Formular-inscriere-la-concurs

Model-orientativ-Anexa-3_Adeverinta-vechime

 • 03.05.2023 – Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi definitiv vacante:
 • medic primar, în specialitatea Medicină de Laborator;
 • medic specialist, în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă;Data la care expira termenul de depunere al dosarelor este 16 mai 2023, ora 15:00.

erata concurs medic primar- medicina de laborator

Anunt concurs medici

Fisa post medic primar Laborator analize medicale

Fisa post medic specialist ATI

Tematica si bibliografie concurs medici

 • 03.05.2023 – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” laşi organizează concurs:

ANUNT MEDIC UPU

BIBL+TEMATICA MEDIC PRIMAR UPU

fisa post medic primar UPU

 • 02.05.2023 – Spitalul Municipal de Urgență Pașcani organizează următoarele concursuri:

Anunt concurs medic specialist CPU

Anunt organizare concurs asistenti medicali

Anunt organizare concurs personal auxiliar

 • 28.04.2023 – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” laşi organizează concurs:

ANUNT CONCURS tehnician

BIBL+TEMATICA+FISA POST TEH. RADIO.

 • 28.04.2023 – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” laşi organizează concurs:

ASIS MED – ANUNT

fise post asis medical

tematica+bibl asis med

 • 28.04.2023 – Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi definitiv vacante:
 • Brancardier, cu studii școală generală: 3 posturi;
 • Infirmier debutant cu studii școală generală și atestat profesional: 12 posturi;
 • Bioinginier debutant, cu studii superioare în specialitate: 1 post;
 • Fizician debutant, cu studii superioare în specialitate: 1 post;
 • Registrator medical debutant, cu studii medii: 4 posturi;
 • Asistent medical debutant cu studii postliceale, specialitatea medicină generală: 11 posturi;
 • Asistent medical debutant cu studii postliceale, specialitatea medicină de laborator: 2 posturi;
 • Tehnician radiologie debutant/Asistent medical specialitatea radiologie și imagistică medicală debutant/ asistent medical generalist debutant* : 2 posturi;
 • Balneofiziokinetoterapeut debutant, cu studii superioare în specialitate: 1 post;
 • Economist IA, studii economice superioare, vechime 6 ani și 6 luni:  1 post perioadă nedeterminată,post temporar vacant: – Economist IA, studii economice superioare, vechime 6 ani și 6 luni: 1 post temporar vacant,  data la care expira termenul de depunere al dosarelor este 12 mai 2023, ora   15:00.ANUNT CONCURS

Erata concurs

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE CONCURS

 • 28.04.2023 – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” laşi organizează concurs de recrulare pentru
  ocuparea următorului post vacant, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr.
  1336/2022 şi a Ordinului 166/2023;
  – 1 post cu normă întreagă pe perioada nedeterminată de medic specialist, in cadrul Sectici Clinice Neurologic pediatrică
  Conditii de desfăşurare a concursului:
  1.Perioada pentru depunerea dosarelor de concurs este 28.04.2023 – 12.05.2023, ora 13:00.
  2.Data și ora organizării probei scrise: 22.05.2023 ora 10:00.
  3.Data și ora probci clinice: 26.05.2023 ora 10:00.
  4.Locul depunerii dosarelor şi al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
  “Sf. Maria” lași, strada Vasile Lupu, nr.62.

Anunt Concurs Medic Specialist

Fișă Post Medic Specialist

Tematica+bibliografie

 • 28.04.2023 – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” laşi organizează concurs de recrutare pentru
  ocuparea următoarelor posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Unităţii de Primire a Urgentelor in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022:
  – 1 post de asistent medical principal cu studii superioare,
  – 1 post de asistent medical cu studii superioare,
  – 1 post de asistent medical principal cu postliceala sanitara,
  – 1 post de asistent medical cu postliceala sanitara.
  Conditii de desfăşurare a concursului:
  1.Perioada pentru depunerea dosarelor de inscriere este 28.04.2023 – 12.05.2023, ora 13:00.
  2.Data și ora organizării probei scrise: 22.05.2023 ora 10:00.
  3.Data și ora interviului; 26.05.2023 ora 10:00.
  4.Locul depunerii dosarelor şi al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
  “Sf. Maria” laşi, strada Vasile Lupu, nr.62.

ASISTENT MEDICAL – ANUNT

Fise post asistent medical

Tematica+bibliografie asistent medical

 • 25.04.2023 – Spitalul Clinic Căi Ferate laşi, organizează în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2023 concurs/examen pentru ocuparea a 2 posturi de medic vacante:
   1 post vacant de medic specialist cu normă întreagă, confirmat in specialitatea CARDIOLOGIE la CABINETUL DE CARDIOLOGIE din cadrul Ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate;
   1 post vacant de medic specialist cu normă întreagă, confirmat în specialitatea OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE la CABINETUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE din cadrul Ambulatoriului integrat cu cabinete de specialitate;
  Condiţii specifice de participare la concurs:
  Studii superioare: medicină, confirmat specialist în specialitatea postului scos la concurs.
  Dosarele de concurs se depun la biroul RUS al Spitalului Clinic C.F. Iaşi în perioada 28.04.2023 – 12.05.2023.
  Relații suplimentare, la sediul unității, birou resurse umane și la telefon 0232.264013.
 • 31.03.2023 – Spitalul General CF Paşcani aduce la cunoştinţă intenția de a scoate la concurs a două posturi de medic pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
  1. post medic specialitate radiologie şi imagistică medicală;
  2. post medic specialitate pneumologie.
  Unitatea medicală solicită identificarea unor medici specialişti în specializările menționate, în vederea participării la concurs şi ocupării posturilor.
 • 27.03.2023 – Spitalul Judeţean Drobeta Turnu Severin solicită sprijin în vederea identificării unui medic rezident, medic specialist/primar în specialitatea neonatologie din cadrul unităților sanitare din județul Iași, pentru a fi detasat la Spitalul Județean Drobeta Turnu Severin, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
 • 27.03.2023 – Spitalul Orășenesc Hârlău anunță disponibilitatea de a angaja medici în următoarele specialități: Medicina internă și ATI – pe perioada nedeterminată și Boli infectioase si Pediatrie – pe perioadă determinată. Dacă sunt medici interesați doar pentru activitate în linia de gardă, în cadrul acestei unităţi medicale, există două linii de gardă profil medical și chirurgical. Relații suplimentare pot fi solicitate la: tel. 0232720300 interior 15 – Biroul RUNOS, tel. 0740215264 – Manager Lungu Liliana Mirela sau tel. 0755010807 – Director medical interimar dr. Iliev Albina Mihaela.
 • Spitalul Municipal “Anton Cincu” Tecuci anunță disponibilitatea de a angaja medici în următoarele specialități: Neonatologie, Medicină de Urgenţă, Obstetrică Ginecologie, Neurologie, Cardiologie, Oftalmologie și Radiologie. Medicii doritori de posturi vor beneficia de sprijin în decontarea navetei/chiriei. Dacă sunt medici interesaţi doar pentru activitate în linia de gardă, în cadrul acestei unități medicale, există linii de gardă în specialitățile: pediatrie, obstetrică ginecologie şi medicină internă, sens în care se pot încheia contracte individuale de muncă pentru activitate în aceste linii de gardă. Relaţii suplimentare pot fi solicitate la tel. 0236.812440 interior 1037 – Biroul RUNOS, sau tel. 0752.260741- manager Sima Mihaela.
 • Spitalul General CF Paşcani aduce la cunoștință vacantarea pe perioadă determinată a postului de medic ATI din unitate. Se dorește identificarea unor medici specialişti ATI fără post, în vederea angajării prin contract prestări servicii, până la ocuparea postului prin concurs.
 • Spitalul Municipal Orăştie anunță disponibilitatea de a colabora cu medici cu specialitătile: medicină internă, radiologie-imagistică medicală şi medicină de urgenţă, care doresc să colaboreze cu Spitalul Municipal Oraștie, având în vedere deficitul de medici confirmați în specialitățile anterior menționate cu care se confruntă unitatea sanitară în această perioadă.  Date de contact: Str. Pricazului nr. 16, Orăștie, jud. Hunedoara
Previous articleBULETIN INFORMATIV DSP IAȘI – 28.02.2023
Next articleBULETIN INFORMATIV DSP IAȘI – 01.03.2023