Home Informatii utile Centre de Permanență

Centre de Permanență

DATE DE CONTACT ȘI ZONE ARONDATE CENTRELOR DE PERMANENȚĂ

Actualizat 1 noiembrie 2022

CENTRUL DE PERMANENȚĂ COORDONATOR Date contact Localități/zone arondate
1. Galata

Str. Anton Crihan nr. 16, bl. D12, ap. 3, parter, Iași

Dr. Sorlescu Mirela 0332/803621 Cartiere Iași
2. Hermamed Iași

str. Vasile Conta nr. 9, Iași

Dr. Schwam Hermina 0232/443445

0751966812

Cartiere Iași
3. Umanitas Iași

str. Han Tătar nr. 10, Iași

Dr. Maftei Stefania 0232/222228 Cartiere Iași
4. Aroneanu*

Str. Aron Vodă, nr. 66, sat Aroneanu

Dr. Anton Ștefania 0746828183 Comuna Aroneanu
5. Bivolari

Str. Principală, Bivolari

Dr. Moldovanu Florin 0232/292291 comuna Bivolari

comuna Trifești

comuna Roșcani

comuna Probota

6. Ciortesti

Str. Principală nr. 1

Dr. Olarasu Viorel 0232/320840 comuna Ciortești

comuna Dolhești

7. Ciurea

parter bloc Ciurea, sat Ciurea, com. Ciurea

Dr. Martinescu Lazanu Andra 0232/452902 comuna Ciurea

comuna Mogoșești

comuna Grajduri

comuna Scânteia

8. Deleni

sat Deleni, comuna Deleni

Dr. Popescu Dana 0232/723711

0232/732027

comuna Deleni
9. Hermamed Belcesti

loc. Belcești, bl. 22, tronson 3

Dr. Constantinescu Adriana 0756682839 comuna Belcești

comuna Bălțați

comuna Balș

comuna Cotnari

10. Focuri

Dispensar Medical Focuri

Dr. Bordeianu Daniela 0232/414001

0232413618

comuna Focuri

comuna Fântânele

11. Gropnița

Dispensarul Uman Gropnița

Sat Gropnița

Dr. Crețu Vladina Elena 0745399558 comuna Gropnița

comuna Erbiceni

12. Gârbești – Țibana

sat Gârbesti, Com Țibana, str Principala nr 33

Dr. Zlăvog Ana-Maria 0332415414

0784277173

comuna Țibana

comuna Țibănești

comuna Tansa

comuna Dagâța

13. Mircesti

Dispensar Medical Mircești

Str. Speranței nr. 482

Dr. Lupu Doru 0232/713266 comuna Mircești

comuna Răchiteni

comuna Stolniceni-Prăjescu

comuna Al. I. Cuza

comuna Moțca

14. Movileni

Dispensar Medical Movileni, Dispensar Medical Coarnele Caprei

Dr. Savescu Iuliana 0232/732626 comuna Movileni

comuna Coarnele Caprei

comuna Rediu, sat Horlesti

15. Plugari

Dispensar Medical Plugari

Dr. Radulescu Marcelino 0232/238030

0232/238254

comuna Plugari

comuna Șipote

16. ”SFANTA VINERI” Pașcani

str. Gării nr. 34, Pașcani

Dr. Movileanu Virginia Iulia 0232/718724 Oraș Pașcani
17. TransmedExpert Podu Iloaiei

str. Națională, oraș Podu Iloaiei

Dr. Chitac Relu 0754212459 oraș Podu Iloaiei

comuna Românești

comuna Popești

comuna Mădârjac

comuna Sinești

18. Schitu Duca

Dispensar Medical sat Pocreaca, comuna Schitu Duca

Dr. Pandele Mihaela 0232/478718

0232/410015

0332/724008

comuna Schitu Duca

comuna Dobrovăț

19. „Sf. Nicolaie“

sat Dancu, comuna Holboca

Dr. Dediu-Grămadă Lăcrămioara-Maria 0751373656 comuna Holboca
20. Valea Lupului

Valea Lupului, DN 28, nr. 138, bl. Semtest, sc. B, parter, ap. 1

Dr. Andrioaei Andreea 0232/270519 comuna Valea Lupului

comuna Rediu

21. Victoria

Dispensar Medical Victoria, strada Principala nr. 1

Dr. Aghinitei Irina 0232/464941 comuna Victoria

comuna Popricani

comuna Golăești

22. Vlădeni

Dispensar medical Vlădeni, str. Principală nr. 67

Dr. Ioan Diana Roxana 0232/251365 comuna Vlădeni

comuna Andrieșeni

comuna Țigănași

23. Providența Iași

Șos. Nicolina nr. 115, Nicolina 2 – CUG, Iași

Dr. Dimitriu Nicoleta 0746487366 Cartiere Iași

 

Program de lucru:

 • Luni – Vineri 1500-0800
 • Sambata, Duminica si Sarbatori Legale: 0800-0800
DOCUMENTE NECESARE ÎNFIINȚĂRII CENTRELOR DE PERMANENȚĂ

Asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență:

Documente necesare pentru inființarea unui centru de permanență – Ordin 697/2011 Art. 13:

(2) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă fixe sunt următoarele:

 1. a) convenţia de asociere a medicilor de familie;
 2. b) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze centrul de permanenţă, după caz, de către consiliile locale sau medicii de familie;
 3. c) autorizaţia sanitară de funcţionare a structurii sanitare în care funcţionează centrul de permanenţă sau raportul de inspecţie sanitară solicitate de consiliul local sau medicii de familie, după caz, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;
 4. d) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
 5. e) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
 6. f) după caz, acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov ori hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă a autospecialelor de consultaţii la domiciliu.

(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă mobile sunt următoarele:

 1. a) convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
 2. b) acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov sau, după caz, hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă mobil a autospecialelor de consultaţii la domiciliu;
 3. c) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
 4. d) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestora de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.

ordin 697 din 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

ordin 1484_2017 _ modificare ordin 697_2011

pentru modificarea şi Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

Ordonanța pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778/4.08.2022

Legea 263_2004

MOF_778_2022

_______________________________________________________________________

CONVENTIE DE ASOCIERE

Cerere modificare componenta personal medical in centrul de permanenta

Opis documente necesare