Home Informatii utile Centre de Permanență

Centre de Permanență

DATE DE CONTACT ȘI ZONE ARONDATE CENTRELOR DE PERMANENȚĂ

Actualizat 14 octombrie 2021

CENTRUL DE PERMANENȚĂ COORDONATOR Date contact Localități/zone arondate
1. Galata

Str. Anton Crihan nr. 16, bl. D12, ap. 3, parter, Iași

Dr. Sorlescu Mirela 0332/803621 Cartiere Iași
2. Hermamed Iași

str. Vasile Conta nr. 9, Iași

Dr. Schwam Hermina 0232/443445 Cartiere Iași
3. Umanitas Iași

str. Han Tătar nr. 10, Iași

Dr. Maftei Stefania 0232/290050

0232/223855

Cartiere Iași
4. Bivolari Dr. Moldovanu Florin 0232/248657

0232/297574

comuna Bivolari

comuna Trifești

comuna Roșcani

comuna Probota

5. Ciortesti Dr. Olarasu Viorel 0232/320840 comuna Ciortești

comuna Dolhești

6. Ciurea

parter bloc Ciurea, sat Ciurea, com. Ciurea

Dr. Martinescu Lazanu Andra 0232/452902 comuna Ciurea

comuna Mogoșești

comuna Grajduri

comuna Scânteia

7. Deleni

sat Deleni, comuna Deleni

Dr. Popescu Dana 0232/723711

0232/732027

comuna Deleni
8. Hermamed Belcesti

loc. Belcești, bl. 22, tronson 3

Dr. Constantinescu Adriana 0756682839 comuna Belcești

comuna Bălțați

comuna Balș

comuna Cotnari

9. Focuri

Dispensar Medical Focuri

Dr. Bordeianu Daniela 0232/414001

0232413618

comuna Focuri

comuna Fântânele

10. Gropnița

Dispensarul Uman Gropnița

Dr. Crețu Vladina Elena 0745399558 comuna Gropnița

comuna Erbiceni

11. Gârbești – Țibana

sat Girbesti, Com Tibana, str Principala nr 33

Dr. Zlăvog Ana-Maria 0332415414

0784277173

comuna Țibana

comuna Țibănești

comuna Tansa

comuna Dagâța

12. Mircesti

Dispensar Medical Mircești

Dr. Lupu Doru 0232/713266 comuna Mircești

comuna Răchiteni

comuna Stolniceni-Prăjescu

comuna Al. I. Cuza

comuna Moțca

13. Movileni

Dispensar Medical Movileni, Dispensar Medical Coarnele Caprei

Dr. Savescu Iuliana 0232/732626 comuna Movileni

comuna Coarnele Caprei

comuna Rediu, sat Horlesti

14. Plugari

Dispensar Medical Plugar

Dr. Radulescu Marcelino 0232/238030

0232/238254

comuna Plugari

comuna Șipote

15. Prisacani

Dispensar Medical Prisacani

Dr. Dragan Elena 0232/239510

0232/292213

comuna Prisăcani

comuna Comarna

comuna Tomești

comuna Țuțora

16. ”SFANTA VINERI” Pașcani

str. Gării nr. 34, Pașcani

Dr. Movileanu Virginia Iulia 0232/718724 Oraș Pașcani
17. TransmedExpert Podu Iloaiei

str. Națională, oraș Podu Iloaiei

Dr. Chitac Relu 0754212459 oraș Podu Iloaiei

comuna Românești

comuna Popești

comuna Mădârjac

comuna Sinești

18. Schitu Duca

Dispensar Medical sat Pocreaca, comuna Schitu Duca

Dr. Pandele Mihaela 0232/478718

0232/410015

0332/724008

comuna Schitu Duca

comuna Dobrovăț

19. Valea Lupului

Valea Lupului, DN 28, nr. 138, bl. Semtest, sc. B, parter, ap. 1

Dr. Andrioaei Andreea 0232/270519 comuna Valea Lupului

comuna Rediu

20. Victoria

Dispensar Medical Victoria, strada Principala nr. 1

Dr. Aghinitei Irina 0232/464941 comuna Victoria

comuna Popricani

comuna Golăești

21. Vlădeni

Dispensar medical Vlădeni, str. Principală nr. 67

Dr. Ioan Diana Roxana 0232/251362

0232/299645

comuna Vlădeni

comuna Andrieșeni

comuna Țigănași

22. „Sf. Nicolaie“

sat Dancu, comuna Holboca

Dr. Dediu Lacramioara 0751373656 comuna Holboca
23. Aroneanu*

Str. Aron Vodă, nr. 66, sat Aroneanu

Dr. Anton Ștefania 0746828183 Comuna Aroneanu

Program de lucru:

 • Luni – Vineri 1500-0800
 • Sambata, Duminica si Sarbatori Legale: 0800-0800

DATE CONTACT CENTRE DE PERMANENTA JUDEȚUL IAȘI – 2021

PROGRAM LUCRU CENTRE DE PERMANENTA JUDEȚUL IAȘI – 2021

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNFIINȚĂRII CENTRELOR DE PERMANENȚĂ

Asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență:

Documente necesare pentru inființarea unui centru de permanență – Ordin 697/2011 Art. 13:

(2) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă fixe sunt următoarele:

 1. a) convenţia de asociere a medicilor de familie;
 2. b) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze centrul de permanenţă, după caz, de către consiliile locale sau medicii de familie;
 3. c) autorizaţia sanitară de funcţionare a structurii sanitare în care funcţionează centrul de permanenţă sau raportul de inspecţie sanitară solicitate de consiliul local sau medicii de familie, după caz, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;
 4. d) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
 5. e) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
 6. f) după caz, acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov ori hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă a autospecialelor de consultaţii la domiciliu.

(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă mobile sunt următoarele:

 1. a) convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
 2. b) acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov sau, după caz, hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă mobil a autospecialelor de consultaţii la domiciliu;
 3. c) după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
 4. d) documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestora de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.

ordin 697 din 2011

pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

ordin 1484_2017 _ modificare ordin 697_2011

pentru modificarea şi Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

CONVENTIE DE ASOCIERE

Cerere modificare componenta personal medical in centrul de permanenta

Opis documente necesare