Home Despre DSP Conducere

Conducere

Structura de conducere a Directiei de Sanatate Publica Iasi a fost modificata dupa cum urmeaza:

Dr. Corina Gîscă – Director Executiv, numit prin Ordinul MS nr. 3297/26.10.2022                  Șef lucrări Dr. Liviu Stafie – Director Executiv Adjunct Sănătate Publică 
Ec. Petronela Bostoacă – Director Executiv Adjunct Economic
Conf. Univ. Dr. Lucian L. IndreiInspector Șef

Conducerea Directiei de Sanatate Publica Iasi este asigurata de un Comitet director, compus din director executiv si doi directori executivi adjuncti (Conform Ordinului M.S. nr. 1078/2010).

Componența Comitetului Director:

Dr. Corina Gîscă – Director Executiv – Președinte                                                              Șef lucrări Dr. Liviu Stafie – Director Executiv Adjunct Sănătate Publică 
Ec.  Bostoacă Petronela – Director Executiv Adjunct Economic

Audiențe

Persoana care solicita inscrierea in audienta se adreseaza biroului de relatii cu publicul, solicitand programarea unei audiente.

In functie de problematica care face obiectul audientei, biroul Relatii cu Publicul al D.S.P. Iasi planifica audienta in programul de audiente al Directorului Executiv, stabilind data, ora si locul audientei. Audientele se tin in fiecare zi de miercuri, intre orele 10:00 si 12:00, cu exceptia sarbatorilor legale. Problemele urgente vor fi solutionate cu celeritate in fiecare zi a saptamanii lucratoare.

Directorul executiv poate solicita compartimentelor din subordine verificarea aspectelor sesizate, care au obligatia de a transmite informatiile atat conducerii unitatii cat si biroului de relatii cu publicul, in vederea formularii raspunsurilor catre petenti.

Persoanele nemultumite de raspunsul Directiei de Sanatate Publica sau care nu au primit niciun raspuns in termenul prevazut de lege, precum si in cazurile in care cererea sau situatia de fapt nu poate fi rezolvata la nivelul directiei de sanatate publica, se pot adresa Ministerului Sanatatii.

In cazul in care, din motive obiective, directorul executiv nu poate acorda audienta in ziua programata, va desemna un inlocuitor din cadrul structurilor pe care le coordoneaza.

Numele persoanei desemnate ca inlocuitor se comunica biroului relatii cu publicul.

Personalul D.S.P. Iasi poate solicita audiente la directorul executiv pentru rezolvarea unor situatii specifice activitatii desfasurate in baza raporturilor de munca sau de serviciu, de luni pana vineri, orele 10:00 – 11:00, adresandu-se in acest sens biroului relatii cu publicul.

Contact: DSP Iași – Biroul Relații cu Publicul, cam. 18

Consilier Marius Voicescu: Tel: 0232.210900 interior 214