Home Compartimente Asistenta medicala si programe de sanatate

Asistenta medicala si programe de sanatate

Asistența medicala primara

 • asigura indrumarea tehnica si metodologica a activitatii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate;
 • verifica in teren calitatea serviciilor oferite in cadrul asistentei medicale ambulatorii de specialitate, precum si respectarea prevederilor cuprinse in reglementarile legale in vigoare privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • participa la implementarea strategiilor de reforma in domeniul asistentei medicale ambulatorii, elaborate si aprobate de Ministerul Sanatatii;
 • coordoneaza activitatea de raportare si monitorizare a bolilor transmisbile si cronice de catre personalul de specialitate din ambulatoriu, care isi desfasoara activitatea atat in cabinete publice, cat si in cabinete private;
 • monitorizeaza modul in care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respecta obligatiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesionala si deontologia medicala; asistenta de sanatate publica; activitatea desfasurata in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; relatiile de munca, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • asgura managementul evidentei medicale primare si al informatiei medicale gestionate;
 • asigura educatia/formarea continua si dezvoltarea profesionala a resurselor umane din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu;
 • analizeaza, impreuna cu casa de asigurari de sanatate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populatiei;
 • evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza serviciile medicale furnizate in unitatile medicale publice si private de specialitate in ambulatoriu;
 • asigura informarea personalului medical in legatura cu normele de etica profesionala si deontologie medicala si informarea pacientilor cu privire la drepturile si indatoririle acestora;
 • evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea unitatilor medicale ambulatoriilor de specialitate, publice sau private.

 

Asistenta medicala ambulatorie

 • asigura indrumarea tehnica si metodologica a activitatii de asistenta medicala ambulatorie de specialitate;
 • verifica in teren calitatea serviciilor oferite in cadrul asistentei medicale ambulatorii de specialitate, precum si respectarea prevederilor cuprinse in reglementarile legale in vigoare privind acordarea asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
 • participa la implementarea strategiilor de reforma in domeniul asistentei medicale ambulatorii, elaborate si aprobate de Ministerul Sanatatii;
 • coordoneaza activitatea de raportare si monitorizare a bolilor transmisbile si cronice de catre personalul de specialitate din ambulatoriu, care isi desfasoara activitatea atat in cabinete publice, cat si in cabinete private;
 • monitorizeaza modul in care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respecta obligatiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesionala si deontologia medicala; asistenta de sanatate publica; activitatea desfasurata in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; relatiile de munca, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • asgura managementul evidentei medicale primare si al informatiei medicale gestionate;
 • asigura educatia/formarea continua si dezvoltarea profesionala a resurselor umane din asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu;
 • analizeaza, impreuna cu casa de asigurari de sanatate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populatiei;
 • evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza serviciile medicale furnizate in unitatile medicale publice si private de specialitate in ambulatoriu;
 • asigura informarea personalului medical in legatura cu normele de etica profesionala si deontologie medicala si informarea pacientilor cu privire la drepturile si indatoririle acestora;
 • evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea unitatilor medicale ambulatoriilor de specialitate, publice sau private;

 

Asistenta medicala spitaliceasca

 • analizeaza, impreuna cu casa de asigurari de sanatate, nevoile de servicii medicale spitaliceasca ale populatiei;
 • evalueaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile cu caracter medico-sanitar;
 • aproba regulamentul de organizare si functionare al spitalelor, precum si fisa postului pentru personalul din spitale;
 • participa la negocierea anuala a indicatorilor de performanta specifici fiecarui spital din teritoriul arondat;
 • monitorizeaza si evalueaza activitatea medicala desfasurata in spital pe baza indicatorilor de performanta ai managementului spitalului;
 • monitorizeaza modul in care spitalele respecta criteriile de calitate ale actului medical;
 • urmareste respectarea programului de munca pe categorii de personal, precum si asigurarea de catre spitale a numarului optim de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativele de personal in vigoare;
 • monitorizeaza si coordoneaza modul in care spitalul isi respecta obligatia legala de a inregistra, stoca, prelucra si transmite informatiile legate de activitatea sa, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 • propune masuri de crestere a eficientei si calitatii serviciilor medicale si de asigurare a accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale;
 • verifica modul de organizare in vederea asigurarii asistentei medicale in situatii de dezastre, atacuri teroriste, razboi, conflicte sociale si alte situatii de criza.

 

Asistenta medicala reparatorie

 • analizeaza, impreuna cu casa de asigurari de sanatate, nevoile de servicii medicale de recuperare ale populatiei;
 • coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, activitatile cu caracter de asistenta medicala recuperatorie;
 • propune masuri de crestere a eficientei si calitatii serviciilor medicale recuperatorii si de asigurare a accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale de recuperare;
 • monitorizeaza modul in care spitalele/ sectiile de recuperare respecta criteriile de calitate a actului medical;
 • coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza, activitatea unitatilor medicale cu paturi si ambulatoriilor de specialitate, publice sau private, prin care se asigura asistenta medicala de recuperare, precum si a societatilor de turism balnear si de recuperare.
 • asigura informarea personalului medical in legatura cu normele de etica profesionala si deontologie medicala si informarea pacientilor cu privire la drepturile si indatoririle acestora;
 • aproba regulamentul de organizare si functionare al spitalelor, al spitalelor/sectiilor care acorda asistenta medicala recuperatorie.

 

Asistenta medicala comunitara

 • acorda consultanta si asistenta tehnica in domeniul evaluarii nevoilor, al stabilirii prioritatilor, modalitatilor de implementare si monitorizare a politicilor de asistenta medicala comunitara integrata;
 • colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale in vederea realizarii strategiei judetene si a listei de prioritati in domeniul asistentei medicale comunitare;
 • contribuie la crearea unui cadru organizatoric pentru monitorizarea si evaluarea serviciilor si programelor nationale si locale de sanatate, cu privire la asistenta medicala comunitara;
 • monitorizeaza elaborarea de ghiduri si standarde de practica in domeniul asistentei medicale comunitare;
 • asigura sprijin pentru formarea personalului care lucreaza in reteaua de asistenta medicala comunitara integrata, inclusiv a jonctiunilor cu reteaua de medicina de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii, spitalicesti;
 • identifica, elaboreaza si propun programe specifice de educatie pentru sanatate si pentru adoptarea unui stil de viata sanatos la nivelul diferitelor comunitati;
 • elaboreaza si propune programe specifice de prevenire si profilaxie primara, secundara si tertiara si de recuperare medicala si incluziune sociala;
 • identifica, elaboreaza si propune programe specifice de consiliere medico-sociala, servicii de ingrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: gravide, nou-nascuti, bolnavi cronici, batrani, persoane cu dizabilitati, neasigurati, victime ale violentei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sanatate mintala, precum si alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind ca fiind in situatii de risc;
 • faciliteaza si monitorizeaza crearea parteneriatelor interinstitutionale la diferite niveluri, a strategiilor si a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenta comunitara.

 

Asistenta medicala mama si copilul

 • coordoneaza si participa la identificarea prioritatilor in domeniul asistentei medicale a mamei si copilului si propune masuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;
 • analizeaza aspectele organizatorice ale asistentei medicale a gravidei, lauzei si copilului, in raport cu dinamica morbiditatii si mortalitatii la aceste categorii, si propune masuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu;
 • coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza la nivel local activitatea de planificare familiala si sanatatea reproducerii.
 • Coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza derularea la nivel local a programelor nationale in domeniul asistentei medicale a mamei si copilului.

Descarca: