Evaluarea factorilor de risc

Serviciul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca

Sef serviciu: Dr. Anca Cristea

Functioneaza cu un numar total de 19 angajati dispusi in urmatoarele sectoare de activitate:

 • birou de igiena mediului: 1 medic primar si 3 asistenti de igiena;
 • birou de igiena alimentatiei: 1 medic primar si 4 asistenti de igiena;
 • colectiv de igiena scolara si sanatatea copiilor si tinerilor: 1 medic primar si 4 asistenti de igiena;
 • compartiment de medicina ocupationala: 1 medic primar si 4 asistenti de igiena.

Atributii generale ale serviciului: Coordoneaza si implementeaza la nivel teritorial activitatile cuprinse in programul de sanatate publica privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc in relatie cu mediul de viata si munca, alimentele si nutritie, aprovizionarea cu apa potabila si unitatile de invatamant si ingrijire de toate categoriile.

Atributii ale biroului de igina mediului:

 • monitorizeaza si coordoneaza pe plan teritorial activitatea de gestionare si neutralizare a deseurilor medicale din toate categoriile de unitati sanitare;
 • coordoneaza, monitorizeaza, evalueaza si participa la asigurarea calitatii apei potabile din teritoriu, a apei de imbaiere si a apei minerale;
 • desfasoara activitatea de evaluare a conformarii la normele de igiena si sanatate publica a proiectelor de amenajare-construire si elaboreaza referatele de evaluare in vederea notificarii obiectivelor;
 • efectueaza, la cererea tertilor, consultanta si prestatii de specialitate – analiza contra cost a tuturor factorilor de mediu, apa, aer, sol, determinari ale nivelului de zgomot.

Servicii acordate populatiei:

 • consultanta de specialitate pentru domeniul de igiena mediului
 • analiza chimica si bacteriologica a apei potabile, de imbaiere, minerale, izvoare
 • indicatori de radioactivitate ai apei potabile
 • determinari ale nivelului de zgomot.
 • determinari ale calitatii aerului atmosferic
 • probe biologice de sol

Analizele se efectueaza contra cost conform Ord. M.S. 208 / 07.03.2012.


 

Compartiment Igiena Alimentatiei

Sef compartiment: Medic Primar Dr. Oana T. Olaru

Compartimentul Igiena Alimentatiei face parte din cadrul Serviciului Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viata si Munca. Este condus de un sef de compartiment, medic primar, si are in structura trei asistenti principali igiena.

Atributiile specifice Compartimentului Igiena Alimentatiei:

 • recoltarea, inregistrarea, colectarea, elaborarea si raportarea datelor pentru Programul National de Sanatate, ce se refera la protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari;
 • evaluarea conformarii la normele igienico-sanitare a proiectelor de constructie – amenajare si functionare in obiectivele cu profil alimentar de pe teritoriul judetului Iasi si elaborarea referatele de evaluare in vederea notificarii obiectivelor;
 • efectuarea, la cererea tertilor, a activitatilor de consultanta de specialitate – furnizarea informatiilor referitoare la circuitul functional al produselor si personalului intr-un obiectiv cu profil alimentar, la analizele medicale obligatorii in sectorul alimentar, la modalitatile si periodicitatea cu care se efectueaza cursurile de igiena;
 • stabilirea periodicitatii si a locurilor de unde se efectueaza teste de sanitatie, necesare cunoasterii gradului de curatenie din obiectivele alimentare.

Servicii acordate populatiei:

 • analiza chimica si microbiologica a produselor alimentare: lapte si produse lactate, preparate de carne, fainuri, paine si produse de panificatie, produse de patiserie;
 • teste de sanitatie si aeromicroflora

Analizele se efectueaza contra cost conform Ord. M.S. 208 / 07.03.2012.


 

Colectivul de igiena scolara

Sef colectiv: Dr. Mariana Barbu

Evaluarea si supravegherea starii de sanatate a copiilor si tinerilor din colectivitati in relatie cu factorii din mediul de viata si activitate

Atributii ale colectivului:

 • Monitorizeaza si coordoneaza in plan teritorial desfasurarea examenului medical de bilant al starii de sanatate a copiilor si tinerilor, triaje epidemiologice, dispensarizarea bolilor cronice.
 • Evaluarea riscului pentru sanatate generat de comportamente nesanogene.
 • Evaluarea capacitatii de adaptare a elevilor la activitatea scolara pentru depistarea sindromului de suprasolicitare.
 • Evaluarea conditiilor de mediu in vederea depistarii factorilor de risc.
 • Desfasoara activitate de evaluare a conformarii la normele de igiena si sanatate publica a proiectelor de amenajare ? construire si elaboreaza referatele de evaluare in vederea notificarii obiectivelor.
 • Efectueaza la cererea tertilor consultanta si prestatii de specialitate.

 

Colectivul de medicina muncii

Sef compartiment: Medic Primar Dr. Doina Ivanovici

Click aici pentru a vizualiza site-ul propriu

Atributii generale:

 • Cercetarea conditiilor de munca din unitati publice si private si evaluarea impactului acestora asupra starii de sanatate a muncitorilor.
 • Cercetarea, declararea si evidenta imbolnavirilor profesionale, cu eliberare de adeverinte de luare in evidenta cu boala profesionala.
 • Monitorizarea maternitatii la locul de munca si efectuarea expertizelor sanitare in vederea avizarii si autorizarii unitatilor productive si prestatoare de servicii .
 • Analiza si evaluarea periodica ori la necesitate calitatea serviciilor teritoriale de supravegherea sanatatii in relatie cu mediu de munca.

Relatii cu publicul :

 • Servicii acordate populatiei :
  • Cercetarea si declararea de imbolnaviri profesionale .
  • Evaluarea, la cererea tertilor, a factorilor de risc profesional.
  • Efectuarea expertizelor sanitare
  • Efectuarea, la cererea tertilor, de activitati de consultanta si prestatii de specialitate.
 • Categorii de analize pe care le putem efectua:
  • Determinari de factori fizici: microclimat, iluminat, zgomot

Program cu publicul: zilnic orele 9-12.

Taxe conform Ord. MS 208 / 07.03.2012 – (pentru un loc de munca):

 • determinare de zgomot industrial, inclusiv interpretare : 80 RON
 • determinare de iluminat, inclusiv interpretare : 40 RON
 • determinare microclimat, inclusiv interpretare : 55 RON
 • examen audiometric : 45 RON / persoana

Lista medici specialisti de Medicina a Muncii din jud. Iasi :
http://www.medicinamuncii.home.ro/Medici%20Specialisti.htm