Home ANL

ANL

ANUNȚ – PROGRAM CASIERIE DSP IAȘI

ÎNCASĂRILE ÎN NUMERAR SE EFECTUEAZĂ NUMAI LA CASIERIA DSP IAȘI DIN STR. N. BĂLCESCU NR.21, ÎN INTERVALUL ORAR:

LUNI – VINERI
8.30 – 10.30
13.00 – 15.00

ÎN ULTIMA ZI LUCRĂTOARE A FIECĂREI LUNI NU SE FAC ÎNCASĂRI

ANUNȚ

Comisia constituita in baza dispozitiei  DSP Iasi NR. 79/03.06.2021, intrunita in vederea analizarii cererilor de repartizare a locuintelor de tip ANL din Soseaua Bucium nr. 36, destinate inchirierii de catre medici rezidenti si alti tineri specialist din sistemul de sanitate publica, a stabilit urmatorele:

Atribuirea apartamentelor libere la data de 15.10.2021, situate in blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, pe baza punctajului  din lista de prioritati, astfel:

 • BLOC E, APARTAMENT 13 – DOSAR NR. 23534 din 22.09.2021
 • BLOC H, APARTAMENT 7 – DOSAR NR. 6492 din 17.03.2021
 • BLOC I, APARTAMENT 14 – DOSAR NR. 12508 din 12.05.2021

Urmatoarele 10 dosare de pe lista de asteptare, in ordinea punctajelor:

 1. Dosar nr. 24861 din 04.10.2021 – 43 puncte
 2. Dosar nr. 21256 din 19.08.2021 – 42 puncte
 3. Dosar nr. 28213 din 05.10.2020 – 41 puncte
 4. Dosar nr. 19668 din 28.07.2021 – 41 puncte
 5. Dosar nr. 7161 din 21.03.2021 – 39 puncte
 6. Dosar nr 16554 din 25.06.2021 – 39 puncte
 7. Dosar nr. 4274 din 12.02.2020 – 38 puncte
 8. Dosar nr. 26354 din 08.11.2019 – 37 puncte
 9. Dosar nr. 23122 din 16.09.2021 – 37 puncte
 10. Dosar nr. 24560 din 29.09.2021 – 37 puncte

Lista de asteptare va fi actualizata si publicata dupa fiecare sedinta de intrunire a comisiei de repartizare.

Modelul Fisei individuale de punctaj este prevazut  in Anexa  anexa-GRILA-PUNCTAJ-1

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă ANL, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Comisia întocmeşte lista de prioritati anuala  sau de cate ori este nevoie, cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, şi o prezintă directorului executiv al autorităţii de sănătate publică, spre aprobare.

Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează.

Legislatia de referinta:

– Hotararea Guvernului nr. 339 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii;

– Ordinul  nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

ANUNȚ

Comisia constituita in baza dispozitiei  DSP Iasi NR. 79/03.06.2021, intrunita in vederea analizarii cererilor de repartizare a locuintelor de tip ANL din Soseaua Bucium nr. 36, destinate inchirierii de catre medici rezidenti si alti tineri specialist din sistemul de sanitate publica, a stabilit urmatorele:

Atribuirea apartamentelor libere la data de 30.09.2021, situate in blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, pe baza punctajului  din lista de prioritati, astfel:

 • BLOC D, APARTAMENT 12 – DOSAR NR. 15167 din 03.06.2021
 • BLOC K, APARTAMENT 3 – DOSAR NR. 22164 din 07.09.2021
 • BLOC I, APARTAMENT 15 – DOSAR NR. 22119 din 10.02.2020

Urmatoarele 10 dosare de pe lista de asteptare, in ordinea punctajelor:

 1. Dosar nr. 6492 din 17.03.2018 – 42 puncte
 2. Dosar nr. 21256 din 19.08.2021 – 42 puncte
 3. Dosar nr. 28213 din 05.10.2020 – 41 puncte
 4. Dosar nr. 19668 din 28.07.2021 – 41 puncte
 5. Dosar nr. 7161 din 21.03.2019 – 39 puncte
 6. Dosar nr. 23534 din 22.09.2021 – 39 puncte
 7. Dosar nr. 16554 din 25.06.2021 – 39 puncte
 8. Dosar nr. 4274 din 12.02.2020 – 38 puncte
 9. Dosar nr. 26354 din 08.11.2019 – 37 puncte
 10. Dosar nr. 12508 din 12.05.2021 – 37 puncte

Lista de asteptare va fi actualizata si publicata dupa fiecare sedinta de intrunire a comisiei de repartizare.

Modelul Fisei individuale de punctaj este prevazut in  Anexa  anexa-GRILA-PUNCTAJ-1

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă ANL, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Comisia întocmeşte lista de prioritati anuala  sau de cate ori este nevoie, cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, şi o prezintă directorului executiv al autorităţii de sănătate publică, spre aprobare.

Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează.

Legislatia de referinta:

– Hotararea Guvernului nr. 339 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii;

– Ordinul  nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

 

ANUNȚ

Comisia constituita in baza dispozitiei  DSP Iasi NR. 79/03.06.2021, intrunita in vederea analizarii cererilor de repartizare a locuintelor de tip ANL din Soseaua Bucium nr. 36, destinate inchirierii de catre medici rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanitate publica, a stabilit urmatorele:

Atribuirea apartamentelor libere la data de 01.09.2021, situate in blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, pe baza punctajului  din lista de prioritati, astfel:

 • BLOC E, APARTAMENT 3 – DOSAR NR. 19659 din 28.07.2021
 • BLOC K, APARTAMENT 2 – DOSAR NR. 8257 din 31.03.2021
 • BLOC K, APARTAMENT 10 – DOSAR NR. 6602 din 19.03.2021
 • BLOC J, APARTAMENT 8 – DOSAR NR. 6359 din 16.03.2021

Urmatoarele 10 dosare de pe lista de asteptare, in ordinea punctajelor:

 1. Dosar nr. 6492 din 17.03.2021 – 42 puncte
 2. Dosar nr. 15167 din 03.06.2021 – 41 puncte
 3. Dosar nr. 28213 din 05.10.2020 – 41 puncte
 4. Dosar nr. 22119 din 10.02.2021 – 41 puncte
 5. Dosar nr. 19668 din 28.07.2021 – 41 puncte
 6. Dosar nr. 7161 din 21.03.2019 – 39 puncte
 7. Dosar nr. 23036 din 25.08.2020 – 39 puncte
 8. Dosar nr. 26354 din 08.11.2019 – 37 puncte
 9. Dosar nr. 15171 din 03.06.2021 – 37 puncte
 10. Dosar nr. 12508 din 12.05.2021 – 37 puncte

Lista de asteptare va fi actualizata si publicata dupa fiecare sedinta de intrunire a comisiei de repartizare.

Modelul Fisei individuale de punctaj este prevazut in Anexa anexa-GRILA-PUNCTAJ-1

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă ANL, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Comisia întocmeşte lista de prioritati anuala  sau de cate ori este nevoie, cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, şi o prezintă directorului executiv al autorităţii de sănătate publică, spre aprobare.

Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează.

Legislatia de referinta:

 • Hotararea Guvernului nr. 339 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;
 • Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;
 • Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Ordinul  nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

_________________________________________________________________________

ANUNȚ

Comisia constituita in baza dispozitiei  DSP Iasi NR. 79/03.06.2021, intrunita in vederea analizarii cererilor de repartizare a locuintelor de tip ANL din Soseaua Bucium nr. 36, destinate inchirierii de catre medici rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanitate publica, a stabilit urmatorele:

Atribuirea apartamentelor libere la data de 15.08.2021, situate in blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, pe baza punctajului  din lista de prioritati, astfel:

 • BLOC J, APARTAMENT 13 – DOSAR NR. 1524 din 15.01.2018

Urmatoarele 10 dosare de pe lista de asteptare, in ordinea punctajelor:

 1. Dosar nr. 6492 din 17.03.2021 – 42 puncte
 2. Dosar nr. 3042 din 28.01.2021 – 42 puncte
 3. Dosar nr. 6251 din 15.03.2021 – 41 puncte
 4. Dosar nr. 15167 din 03.06.2021 – 41 puncte
 5. Dosar nr. 28213 din 05.10.2020 – 41 puncte
 6. Dosar nr. 23036 din 25.08.2020 – 39 puncte
 7. Dosar nr. 6602 din 19.03.2021 – 39 puncte
 8. Dosar nr. 29684 din 04.12.2018 – 39 puncte
 9. Dosar nr. 16554 din 23.06.2021 – 39 puncte
 10. Dosar nr. 23036 din 25.08.2021 – 39 puncte

Lista de asteptare va fi actualizata si publicata dupa fiecare sedinta de intrunire a comisiei de repartizare.

Modelul Fisei individuale de punctaj este prevazut in  Anexa.

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă ANL, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Comisia întocmeşte lista de prioritati anuala  sau de cate ori este nevoie, cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, şi o prezintă directorului executiv al autorităţii de sănătate publică, spre aprobare.

Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează.

Legislatia de referinta:

– Hotararea Guvernului nr. 339 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii;

– Ordinul  nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

___________________________________________________________________________

ANUNȚ ATRIBUIRE APARTAMENTE ANL

Comisia constituita in baza dispozitiei  DSP Iasi NR. 79/03.06.2021, intrunita in vederea analizarii cererilor de repartizare a locuintelor de tip ANL din Soseaua Bucium nr. 36, destinate inchirierii de catre medici rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanitate publica, a stabilit urmatorele:

Atribuirea apartamentelor libere la data de 31.07.2021, situate in blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, pe baza punctajului  din lista de prioritati, astfel:

 • BLOC J, APARTAMENT 10 – DOSAR NR. 5451 din 05.03.2021
 • BLOC J, APARTAMENT 2 – DOSAR NR. 6251 din 15.03.2021
 • BLOC I, APARTAMENT 2 – DOSAR NR. 18441 din 12.07.2021

Urmatoarele 10 dosare de pe lista de asteptare, in ordinea punctajelor:

 1. Dosar nr. 1524 din 15.01.2018 – 52 puncte
 2. Dosar nr. 6492 din 17.03.2021 – 42 puncte
 3. Dosar nr. 19659 din 28.07.2021 – 42 puncte
 4. Dosar nr. 22119 din 10.02.2021 – 41 puncte
 5. Dosar nr. 19668 din 28.07.2021 – 41 puncte
 6. Dosar nr. 15167 din 03.06.2021 – 41 puncte
 7. Dosar nr. 28213 din 05.10.2020 – 41 puncte
 8. Dosar nr. 7161 din 21.03.2019 – 39 puncte
 9. Dosar nr. 29684 din 04.12.2018 – 39 puncte
 10. Dosar nr. 16554 din 23.06.2021 – 39 puncte

Lista de asteptare va fi actualizata si publicata dupa fiecare sedinta de intrunire a comisiei de repartizare.

Modelul Fisei individuale de punctaj este prevazut in  ANEXA GRILĂ PUNCTAJ atașată: anexa GRILA PUNCTAJ

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă ANL, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Comisia întocmeşte lista de prioritati anuala  sau de cate ori este nevoie, cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, şi o prezintă directorului executiv al autorităţii de sănătate publică, spre aprobare.

Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează.

Legislatia de referinta:
– Hotararea Guvernului nr. 339 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;
– Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;
– Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii;
– Ordinul nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

____________________________________________________________________________

PROGRAM PRIMIRE DOSARE:

Miercuri, 9:00 – 11:00

____________________________________________________________________________

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNEI LOCUINŢE ANL

 1. Copie si original de pe actul de identitate (soţ şi soţie, după caz);
 2. Copii si original de pe diploma de licenţă şi foaia matricolă pentru titular cerere;
 3. Adeverinţă de la locul de muncă (soţ şi soţie, după caz);
 4. Copii si original de pe certificatul de căsătorie, şi de pe certificatele de naştere ale copiilor, după caz;
 5. Declaraţii pe propria răspundere, autentificate la notar public, ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia, din care să reiasă că nu deţine sau nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau că nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea Iaşi.
 6. Documente din care să reiasă situaţia locativă (contract de închiriere, etc.)
 7. Documente din care să rezulte calitatea de medic rezident şi modalitatea de obţinere a acestuia (cu sau fără concurs); pentru „alţi tineri specialişti” documente din care să reiasă specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
 8. Certificat medical, în situaţia în care solicitantul sau alt membru al familiei acestuia aflat  în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus, dacă este cazul.

Descarca Model CERERE-APARTAMENT-ANL (*.doc).