Home Compartimente Statistica informatica

Statistica informatica

IN ATENTIA UNITATILOR SANITARE CU PATURI PRIVATE/PUBLICE
*Noul model de raportare a darii de seama – PRINCIPALII INDICATORI AI CUNOASTERII STARII DE SANATATE/2024

DAREA DE SEAMA – PRINCIPALII INDICATORI 2024


 

IN ATENȚIA TUTUROR MEDICILOR STOMATOLOGI ÎNSCRIȘI ÎN R.U.C.M. IAȘI

ÎNCEPÂND CU TRIMESTRUL III 2022 RAPORTĂRILE PRIVIND ACTIVITATEA CMI ȘI SRL CU PROFIL STOMATOLOGIE SE VOR TRIMITE PE ADRESA DE EMAIL raportarips@dspiasi.ro

 


A N U N Ț

ÎN ATENȚIA TUTUROR UNITĂȚILOR SANITARE ÎNREGISTRATE ÎN RUCM

(CMI, CMA, CMG și SRL)

          Având în vedere Ord. nr. 199/2006 a Ministerului Sănătații, Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 226/2009, privind Organizarea și Funcționarea Statisticii Oficiale în România, vă informăm că unitățile sanitare private (inclusiv cele care nu au relații contractuale cu CAS Iași) au obligația să întocmească rapoarte în format electronic, privind activitatea și morbiditatea înregistrată.

Fișierele electronice vor fi transmise, la DSP Iași, Compartimentul de Statistică și Informatică Medicală, prin poșta electronica, la următoarele adrese: statistica2@dspiasi.ro, statistica3@dspiasi.ro, dsp99@dspiasi.ro, dspj.iasi@dspiasi.ro. Aceste rapoarte sunt centralizate și servesc la constituirea bazei de date județene și la întocmirea de machete solicitate  de către Ministerul Sănătații.

Unitățile sanitare nominalizate mai sus vor utiliza, pentru raportarea datelor, machetele (fișierele) în format electronic, de tip „.xls”, care sunt postate pe site-ul dspiasi.ro, Compartimentul de Statistică și Informatică Medicală.

Medicii de familie vor verifica, la Cabinetele județene de diabet și oncologie, corectitudinea înregistrării cazurilor aflate în evidență în Registrele Județene de Diabet, respective de Cancer. Confirmarea numărului de cazuri se evidențiază pe formularul atașat – Anexa 1 (Prevalența – cazuri noi și cazuri vechi).

Perioada de raportare

 

Nr. crt. Furnizori de servicii medicale Frecvență raportare trimestrială (trim. I – ianuarie-martie, trim. II – aprilie-iunie, trim III – iulie-septembrie, trim. IV – octombrie-decembrie) Frecvență centralizare anuală (SAN)
1 Asistență medicală primară M.F. În luna următoare fiecărui trimestru, din prima zi lucrătoare, pâna în ziua a 20-a calendaristică În luna ianuarie a anului următor celui la care se referă centralizarea, la o data precizată pe site-ul dspiasi.ro, în instrucțiunile postate
2 Asistență medicală primară medicină dentară
3 Servicii medicale în specialități clinice, aststență medical de recuperare. Servicii medicale paraclinice

 

Menționăm că neraportarea corectă și la timp a datelor solicitate atrage după sine aplicarea sancțiunilor conform legislației în vigoare (Legea nr. 226/2009, art. 25, art.. 45, art. 46 // Legea nr. 95/2006, modificată și completată de OG nr. 93/2008, art. 21 // Ordonanța nr. 124/1998, reactualizată și republicată, art. 12)

INCIDENTA_2024_mf_

PREVALENTA_2024_activ_mf_

PREVALENTA_CANCER_DIABET

spec_2024

Macheta-laborator_2024

Activ_Baln 2024

STOM_2024

ÎN ATENȚIA TUTUROR CABINETELOR MEDICALE (CMI + SRL) CU SPECIALITATEA PSIHIATRIE ÎNREGISTRATE ÎN RUCM

Darea_de_seama_MS2+COD ICD CANCER+PSIHICI+DIABET+ONCO   –  Ca urmare a instrucțiunilor primite de la INSP, înregistrate la DSP IAȘI cu nr. 3920/28.03.2024 cu privire la datele colectate în lucrarea Principalii indicatori ai cunoașterii stării de sănătate, vă rugăm, ca începând cu trimestrul 1 2024, să completați în macheta atașată – cap.8 – EVIDENȚA BOLNAVILOR PSIHICI.

_____________________________________________________________________________

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Excepție: se primesc în permanență raportările de la unitățile sanitare în perioadele de raportare.

 

Luni Marți: Miercuri: Joi: Vineri:
11:00 – 15:30 13:00 – 15:00 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00
13:00 – 15:00
Codurile de parafă se
eliberează în ziua de Joi
Nu este program
cu publicul

Nu se eliberează documente în urgență


În atenția Medicilor de familie – precizări codificare pentru centralizatorul de morbiditate (incidență)
Având în vedere precizările transmise de M.S. – C.N.S.I.S.P București prin adresa nr.18484/iulie 2020, vă aducem la cunoștință că la Centralizatorul de morbiditate (incidenta) medicii de familie vor folosi pentru înregistrarea cazurilor noi de COVID 19

codul 064 (B24-B34)

(alte boli cu virus neclasate în alte locuri) din lista de 999 coduri CIM 10


Metodologia completarii certificatului de deces

In conformitate cu modificarile la Metodologia de aplicare a Legii nr. 119 din 16 octombie 1996 (actualizata) publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 02.03.2011, precum si a prevederilor art. 13 lit. b) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, certificatul constatator al decesului se completeaza cu litere mari, de tipar, fara stersaturi sau corecturi, iar cauza decesului, in special punctele C si D, care constituie cauza determinanta a mortii, se completeaza fara prescurtari.

Manualul pentru Certificarea Cauzelor de Deces in Europa 

PENTRU  UNITATI MEDICALE  PUBLICE  SI  PRIVATE

Va aducem la cunostinta Manualul pentru Certificarea Cauzelor de Deces in Europa, pentru a-l studia in vederea cunoasterii principiilor de baza privind diagnosticul cauzelor de moarte si a acelor de alegere a diagnosticului ce urmeaza a fi codificat drept cauza principala.

Ca urmare a masurilor luate de catre EUROSTAT si OMS, aplicarea metodologiei de lucru in acest domeniu va deveni obligatorie, in consecinta creste responsabilitatea fiecarui medic autorizat a elibera un certificat de constatare a decesului.

Corectitudinea completarii acestui document  constituie un element de evaluare a activitatii, ce va primi un scor important, fie pozitiv, fie negativ, atat in ceea ce priveste fiecare medic, dar si ansamblul ce trebuie sa functioneze pentru verificare si codificare. Scorul primit de aceasta comisie va fi inregistrat ca apartinand si managementului judetului pe care il reprezinta.