Home Informatii utile Avize/Autorizari

Avize/Autorizari

Pentru evitarea deplasarilor multiple si a contactului in mod direct, programul compartimentului Avize/Autorizari se modifica, urmand ca aceasta activitate sa se realizeze dupa cum urmeaza:

 • Dosarele care se inregistreaza prin compartimentul Avize/Autorizari se transmit numai in format electronic la adresa de e-mail avize@dspiasi.ro, și va conține obligatoriu datele de contact ale solicitantului (telefon, e-mail);
 • Documentatia necesara se regaseste pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Iasi, la rubrica informatii- Avize/Autorizari;
 • OBLIGATORIU, documentatia va fi insotita de dovada platii, dupa caz;
 • Exceptarea de la plata tarifelor (pentru Autorizatia Sanitara in baza Declaratiei pe propria raspundere):
  • unitatile publice de asistenta medicala;
  • unitatile publice de invatamant;
  • unitatile de ocrotire sociala si socio-medicala,
  • Asociatii, Fundatii, Organizatii, etc.
 • Plata se va efectua prin ordin de plata (virament bancar) in conturile deschise la Trezoreria Mun. Iasi, si va contine obligatoriu, prestatia solicitata (Asistenta de spacialitate, Certificat de Conformitate, Autorizatie Sanitara de Functionare, Viza anuala):
  • RO67TREZ40620E365000XXXX, CF 4981352, beneficiar Directia de Sanatate Publica Iasi pentru: Asistenta de specialitate de sanatate publica; Certificarea conformitatii- taxa 200 lei
  • RO30TREZ40620160103XXXXX, CF 8609468, beneficiar Trezoreria Mun. Iasi, pentru: Autorizatia Sanitara de Functionare in baza referatului de evaluare (taxa 300 lei); Viza anuala (taxa 200 lei)
 • Răspunsul se va transmite în format electronic către solicitant;
 • Pentru alte detalii si pentru lamuriri privind continutul dosarului si prestatia solicitata (Asistenta de specialitate; Certificarea Conformitatii; Autorizatie Sanitara de Functionare in baza referatului de evaluare; Viza anuala; Autorizatie Sanitara de Functionare in baza declaratiei pe propria raspundere), va stam la dispozitie la nr. de telefon 0232/210900, int. 136.

Memoriile cadru pentru obținerea notificărilor privind respectarea legalității:

Structura si functionarea Compartimentului Avize / Autorizare sanitara:

Atributii generale:

 • verificarea, inregistrarea documentelor necesare pentru-autorizatia sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere
  • autorizatia sanitara de functionare in baza referatului de evaluare
  • certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica
  • asistenta de specialitate de sanatate publica
 • intocmirea , redactarea si eliberarea autorizatiilor si a notificarilor
 • arhivarea datelor primite de la Oficiul Registrului Comertului si Primaria Iasi
 • comunicarea catre serviciul control in sanatate publica a datelor de la ORC,a ASF-eliberate

Programul cu publicul:

 • primire documente: Luni si Miercuri – 8:30-13:30
 • eliberare notificari, autorizatii: Zilnic – 8:30-14:00

Acte necesare:

 • Autorizatia Sanitara in baza Declaratiei pe Propria Raspundere
  • Cerere (Anexa 3- conf. Ord. MS nr. 1030/2009)
  • DECLARATIE COND.IG.-SANITARE semnată, după caz, de managerul unităţii /administrator şi/sau titularul activităţii (2 exemplare în original)
  • Memoriu tehnic
  • Planul de incadrare in zona si Planul de situatie
  • Schite cu detalii de structura functionala si dotarispecifice profilului de activitate desfasurat
  • Hotararea judecatoreasca de infiintare;
  • Declaratia privind detinerea legala a spatiului;
  • Alte documente specifice dupa caz
  • Dosar PVC
  • Nu se percepe taxa!
 • Autorizatia sanitara in baza Referatului de Evaluare
  • Cerere (Anexa 3 – conf. Ord. MS nr. 1030/2009)
  • Memoriu tehnic;
  • Planul de incadrare in zona si Planul de situatie
  • Schite cu detalii de structura functionala si dotarispecifice profilului de activitate desfasurat
  • Actul de infiintare al solicitantului
   • Certificat de inregistrare;
   • Certificat constatator si actul constitutiv- registrul comertului- pentru sediile lucrative)
  • Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului:
   • extras CF actualizat(nu mai vechi de 30 de zile)
   • contract inchirere/vanzare-cumparare/comodat
  • Alte documente specifice dupa caz
  • Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara (300 lei)
  • Dosar PVC
  • Pentru cabinete medicale:
   • Certificat de avizare al cabinetului de la Colegiul Medicilor;
   • Certificatul de Membru de la Colegiul Medicilor
   • Autorizatia Sanitara de Functionare in original (unde este cazul)
   • Contract deseuri medicale; salubritate (unde este cazul)
 • Certificat de Conformitate
  • Cerere (Anexa 3- conf. Ord. MS nr. 1030/2009)
  • Actul de infiintare al solicitantului
   • Certificat de inregistrare;
   • Certificat constatator si actul constitutiv – registrul comertului- pentru sediile lucrative)
  • Act de detinere legala a spatiului;
  • Memoriu tehnic (tehnoredactat, in care se va specifica:activitatea desfasurata, amplasamentul cu vecinatati, precum si modul in care este respectata legislatia in vigoare);
  • Plan de incadrare in zona;
  • Schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate desfasurat
  • Alte documente specifice dupa caz
  • Dovada achitarii tarifului de certificare
  • Dosar PVC
 • Asistenta de Specialitate – pentru proiecte de construire, amenajare, modificare a unitatilor care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei
  • Cerere tip (Anexa 3- conf. Ord. MS nr. 1030/2009);
  • Certificat de urbanism
  • Act de detinere legala a spatiului
  • Memoriu tehnic (intocmit de un specialist- proiectul obiectivului- circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele acestora, utilitati (dupa caz);
  • Plan de incadrare in zona;
  • Plan de situatie cu mentionarea vecinatatilorimediate;
  • Pentru PUZ-uri si PUD-uri: dosarul trebuie sa contina OBLIGATORIU 2 EXEMPLARE ale Plansei de Reglementari Urbanistice, COLOR
  • Alte documente specifice dupa caz
  • Dovada achitarii taxei
  • Dosar PVC

Termenul de solutionare: 20 zile de la data inregistrarii

Taxe conform Ord.MS 1030/2009

 • Exceptarea de la plata tarifelor (pentru Autorizatia Sanitara in baza Declaratiei pe propria raspundere):
  • unitatile publice de asistenta medicala;
  • unitatile publice de invatamant;
  • unitatile de ocrotire sociala si socio-medicala,
  • Asociatii, Fundatii, Organizatii, etc.
 • 200 lei – tarif Asistenta de specialitate
 • 200 lei– tarif Certificarea Conformitatii
 • 200 lei – tarif acordare Viza anuala
 • 300 lei – tarif Autorizare Sanitara in baza Referatului de evaluare
 • 50 lei – tarif suplimentar pentru rezolvare in regim de urgenta (maximum 5 zile lucratoare)

Descarca:


Actele necesare – obiective cu finantare F.E.A.D.R.:

(pentru obtinerea avizelor de construire, amenajare, etc. – obiective cu finantare F.E.A.D.R. – sunt cele prevazute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030. Cererea trebuie sa mentioneze Numarul si Denumirea Masurii programului F.E.A.D.R.)


Acte necesare activitate DDD si Saloane de infrumusetare

In conformitate cu noile reglementari ale Ord. MS nr. 15/2020 pentru modificarea si completarea Ord. MS nr. 1030/2009, pentru activitatile de utilizare a produselor biocide pentru Dezinfectie, dezinsectie si deratizare in spatiile utilizate de populatie si pentru activitatile de Coafura si alte activitati de infrumusetare, Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica este obligatorie.

Descarca: