Avize/Autorizari

Pentru evitarea deplasarilor multiple si a contactului in mod direct, programul compartimentului Avize/Autorizari se modifica, urmand ca aceasta activitate sa se realizeze dupa cum urmeaza:

 • Dosarele care se inregistreaza prin compartimentul Avize/Autorizari se transmit (Luni-Vineri: 10:00-13:00) numai in format electronic la adresa de e-mail avize@dspiasi.ro, si va contine obligatoriu datele de contact ale solicitantului (telefon, e-mail);
 • Documentatia necesara se regaseste pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Iasi, la rubrica informatii- Avize/Autorizari;
 • OBLIGATORIU, documentatia va fi insotita de dovada platii, dupa caz;
 • Plata se va efectua prin ordin de plata (virament bancar) in conturile deschise la Trezoreria Mun. Iasi, si va contine obligatoriu, prestatia solicitata (Asistenta de spacialitate, Certificat de Conformitate, Autorizatie Sanitara de Functionare, Viza anuala):
  • RO67TREZ40620E365000XXXX, CF 4981352, beneficiar Directia de Sanatate Publica Iasi pentru: Asistenta de specialitate de sanatate publica; Certificarea conformitatii- taxa 200 lei
  • RO30TREZ40620160103XXXXX, CF 8609468, beneficiar Trezoreria Mun. Iasi, pentru: Autorizatia Sanitara de Functionare in baza referatului de evaluare (taxa 300 lei); Viza anuala (taxa 200 lei)
 • Eliberarea documentelor solutionate, se va transmite in format electronic catre solicitant;
 • Pentru alte detalii si pentru lamuriri privind continutul dosarului si prestatia solicitata (Asistenta de specialitate; Certificarea Conformitatii; Autorizatie Sanitara de Functionare in baza referatului de evaluare; Viza anuala; Autorizatie Sanitara de Functionare in baza declaratiei pe propria raspundere), va stam la dispozitie la nr. de telefon 0232/210900, int. 136.

Transparența veniturilor salariale brute la data de 30 septembrie 2018

Structura si functionarea Compartimentului Avize / Autorizare sanitara:

Atributii generale:

 • verificarea, inregistrarea documentelor necesare pentru-autorizatia sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere
  • autorizatia sanitara de functionare in baza referatului de evaluare
  • certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica
  • asistenta de specialitate de sanatate publica
 • intocmirea , redactarea si eliberarea autorizatiilor si a notificarilor
 • arhivarea datelor primite de la Oficiul Registrului Comertului si Primaria Iasi
 • comunicarea catre serviciul control in sanatate publica a datelor de la ORC,a ASF-eliberate

Programul cu publicul:

 • primire documente: Luni si Miercuri – 8:30-13:30
 • eliberare notificari, autorizatii: Zilnic – 8:30-14:00

Acte necesare:

 • Autorizatia Sanitara in baza Declaratiei pe Propria Raspundere
  • cerere tip de autorizare
  • declaratia tip pe propria raspundere(semnata de manager/administrator/titular
  • memoriu tehnic
  • planul de incadrare in zona si planul de situatie
  • schite-structura functionala si dotari spacifice profilului de activitate
  • hotarirea judecatoreasca de infiintare
  • declaratia privind detinerea legala a spatiului
  • Pentru cabinete medicale:
   • avizul de libera practica
   • certificatul de avizare al cabinetului de la Colegiul Medicilor
 • Autorizatia sanitara in baza Referatului de Autorizare
  • cerere semnata de titularul activitatii/administrator
  • memoriu tehnic
  • planul de incadrare in zona si planul de situatie
  • schite-structura functionala si dotari spacifice profilului de activitate
  • hotarirea judecatoreasca de infiintare
  • declaratia privind detinerea legala a spatiului
  • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara-dupa caz
 • Certificarea Conformitatii
  • cerere tip
  • memoriu tehnic(descrierea modului de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate
  • act de detinere spatiu si schita spatiului cu circuitul functional
  • dovada achitarii tarifului de certificare
 • Asistenta de Specialitate – pentru proiecte de construire, amenajare
  • cerere tip
  • certificat de urbanism
  • plan de amplasare in zona,cu mentionarea vecinatatilor immediate
  • proiectul obiectivului-circuitele functionale,destinatia spatiilor si suprafetele acestora(dupa caz)
  • memoriu tehnic
  • dovada achitarii tarifului
  • Termenul de solutionare: 20 zile de la data inregistrarii

Taxe conform Ord.MS 1030/2009

  • 300 lei – Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare
  • 200 lei – Certificarea conformităţii
  • 200 lei – Asistenţă de specialitate de sănătate publică
  • 50 lei – Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă
  • 200 lei – Acordare viză anuală

Actele necesare – obiective cu finantare F.E.A.D.R.:

(pentru obtinerea avizelor de construire, amenajare, etc. – obiective cu finantare F.E.A.D.R. – sunt cele prevazute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030. Cererea trebuie sa mentioneze Numarul si Denumirea Masurii programului F.E.A.D.R.)


Acte necesare activitate DDD si Saloane de infrumusetare

In conformitate cu noile reglementari ale Ord. MS nr. 15/2020pentru modificarea si completarea Ord. MS nr. 1030/2009, pentru activitatile deutilizare a produselor biocide pentru Dezinfectie, dezinsectie si deratizare inspatiile utilizate de populatie si pentru activitatile de Coafura si alteactivitati de infrumusetare, Certificarea conformitatii cu normele de igiena sisanatate publica este obligatorie.

Descarca: