Statistica informatica

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Excepție: se primesc în permanență raportările de la unitățile sanitare în perioadele de raportare.

 

Luni Marți: Miercuri: Joi: Vineri:
11:00 – 15:30 13:00 – 15:00 9:00 – 11:00 9:00 – 11:00
13:00 – 15:00
Codurile de parafă se
eliberează în ziua de Joi
Nu este program
cu publicul

Nu se eliberează documente în urgență


R.U.C.M.

Dosarele pentru înființare unități medicale și solicitările de radiere sau suspendare se primesc conform programului de lucru cu publicul.

RIDICAREA ACESTOR DOCUMENTE SOLICITATE SE FACE
ÎN 15 ZILE DE LA DEPUNERE.

Nu se eliberează documente în urgență


Raportări statistice periodice

Cabinete medicale înregistrate în Registrul Unic Județean – cu și fără contract cu C.J.A.S. Iași.

Modelele pentru anul 2018 – 2019 privind fisierele pe care se  raporteaza activatea si morbiditatea pentru cabinetele medicale inscrise in RUC M – judetul Iasi (medicina de familie, stomatologie si medicina de specialitate).

Termene de raportare:

Trimestrial începând din prima zi lucrătoare până în ziua de 20 ale lunii următoare trimestrului recent încheiat.


Registrul Unic Judetean al Cabinetelor Medicale

Modele Cereri pentru inregistrarea in Registrul Unic Judetean al Cabinetelor Medicale (pt. cabinete medicale, societati, etc.)


Registrul Unic Judetean al Medicilor

Documente necesare pentru inregistrarea in Registrul Unic Judetean al Medicilor

Eliberarea codului de parafa:

  • Adeverinta de salariat de la angajator (original) sau contract de munca (xerocopie).
  • Talon – solicitare completat de medicul care solicita codul. Se vor completa obligatoriu de catre angajator punctele 14 si 16 din Talonul individual.
  • Certificat de membru al Colegiului Medicilor valabil pentru anul in curs
  • Certificat de medic specialist / primar eliberat de Ministerul Sanatatii

Eliberarea unui nou cod de parafa in caz de pierdere, furt:

  • Cerere adresata directorului D.S.P. Iasi in care se solicita un nou cod de parafa
  • Dovada unui anunt dat in unul din ziarele locale privind pierderea sau furtul parafei
  • Adeverinta de salariat de la angajator sau Contract de munca
  • Talon – solicitare completat de medicul care solicita noul cod. Se vor completa obligatoriu de catre angajator punctele 14 si 16 din Talonul individual

In atentia medicilor rezidenti: (download aici) – Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2008.

Potrivit prevederilor art. 17, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179 / 2008 “incepand cu promotia 2005 de absolventi licentiati ai facultatii de medicina, dobandirea dreptului de libera practica se face dupa promovarea examenului de medic specialist”.

De asemenea, acelasi act normativ la art. 18, alin. (2) prevede pentru medicii aflati in practica supravegheata / asistata ca “Actul medical pe care il presteaza medicul in timpul celor 3 ani de practica este sub responsabilitatea unui medic cu drept de libera practica.”.

Avand in vedere cele de mai sus, medicii aflati in practica supravegheata / asistata nu pot beneficia de acordarea unui cod de parafa.

Download:

DOCUMENTATIA SE DEPUNE LA COMPARTIMENTUL  STATISTICA  SI INFORMATICA MEDICALA


Metodologia completarii certificatului de deces

In conformitate cu modificarile la Metodologia de aplicare a Legii nr. 119 din 16 octombie 1996 (actualizata) publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 02.03.2011, precum si a prevederilor art. 13 lit. b) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, certificatul constatator al decesului se completeaza cu litere mari, de tipar, fara stersaturi sau corecturi, iar cauza decesului, in special punctele C si D, care constituie cauza determinanta a mortii, se completeaza fara prescurtari.

Manualul pentru Certificarea Cauzelor de Deces in Europa 

PENTRU  UNITATI MEDICALE  PUBLICE  SI  PRIVATE

Va aducem la cunostinta Manualul pentru Certificarea Cauzelor de Deces in Europa, pentru a-l studia in vederea cunoasterii principiilor de baza privind diagnosticul cauzelor de moarte si a acelor de alegere a diagnosticului ce urmeaza a fi codificat drept cauza principala.

Ca urmare a masurilor luate de catre EUROSTAT si OMS, aplicarea metodologiei de lucru in acest domeniu va deveni obligatorie, in consecinta creste responsabilitatea fiecarui medic autorizat a elibera un certificat de constatare a decesului.

Corectitudinea completarii acestui document  constituie un element de evaluare a activitatii, ce va primi un scor important, fie pozitiv, fie negativ, atat in ceea ce priveste fiecare medic, dar si ansamblul ce trebuie sa functioneze pentru verificare si codificare. Scorul primit de aceasta comisie va fi inregistrat ca apartinand si managementului judetului pe care il reprezinta.