Categorie: Achiziții

Servicii de cazare si servicii de catering

DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de „ Servicii hoteliere cuprinzand servicii de cazare si servicii de catering pentru persoanele aflate in carantina in spatiul de carantinare. Descarca: Anunt servicii...

Servicii dezvoltare soft necesar colectarii de date si crearii unei baze de date prin introducerea codurilor ORPHA in practica zilnica a Sistemului de Informatii de Sanatate ce va permite raportarea cu acuratete a cazurilor de boli rare

DSP Iasi in calitate de  beneficiar in  proiectul finantat din fonduri europene  cu titlul  Codificarea bolilor rare -RDCODE invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de „Servicii dezvoltare  soft necesar colectarii de date...

Anunț consultare piață

Anunț consultare piață in vederea inițierii unei proceduri de achiziție pentru o aplicație soft de gestionare/introducere a codurilor care permit raportarea corecta a bolilor rare. Descarcă: Anunt consultare piata achizitie software