Home General În atenția medicilor de familie și specialiști

În atenția medicilor de familie și specialiști

1084
0

In conformitate cu prevederile  art. 381 al (8) din Legea nr. 95 / 2006 privind  reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile  si completarile ulterioare, medicii care au implinit  sau vor implini varsta legala de pensionare pana la sfarsitul anului 2021 si doresc mentinerea in activitate vor depune dosar la sediul Directiei de Sanatate Publica Iasi pana in data de  25.06.2021  

Dosarul va cuprinde:

  • Cerere din partea medicului titular ;
  • Cerere din partea angajatorului;
  • Avizul  Colegiului  Medicilor de prelungire a activității

În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unităţii sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale judeţene şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.

Previous articleAsigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
Next articleLista nominală cu medicii rezidenți care au aprobarea Ministerului Sănătății de schimbare a specialității