Home General Asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

Asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

956
0

Documente necesare pentru infiintarea unui centru de permanenta – Ordin 697/2011 Art. 13:

(2) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă fixe sunt următoarele:

  1. convenţia de asociere a medicilor de familie;
  2. dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze centrul de permanenţă, după caz, de către consiliile locale sau medicii de familie;
  3. autorizaţia sanitară de funcţionare a structurii sanitare în care funcţionează centrul de permanenţă sau raportul de inspecţie sanitară solicitate de consiliul local sau medicii de familie, după caz, prin care se confirmă îndeplinirea condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de lege;
  4. după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
  5. documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestuia de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
  6. după caz, acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov ori hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă a autospecialelor de consultaţii la domiciliu.

(3) Documentele în baza cărora se emite decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă mobile sunt următoarele:

  1. convenţia de asociere a medicilor de familie pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
  2. acordul serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti-Ilfov sau, după caz, hotărârea consiliului local privind punerea la dispoziţia centrului de permanenţă mobil a autospecialelor de consultaţii la domiciliu;
  3. după caz, copii ale contractelor de muncă sau ale contractelor de prestări de servicii pentru personalul medical care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă;
  4. documente care să ateste pregătirea profesională a personalului medical şi dreptul acestora de a profesa, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.

ORDIN nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

ORDIN nr. 1.484/7.310/2017 pentru modificarea şi Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011.

Descarca:

Previous articleANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR si MEDIATOR SANITAR) (Runda a 7 a)– GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ
Next articleÎn atenția medicilor de familie și specialiști