Home General În atenţia medicilor care doresc menţinerea în activitate după împlinirea vârstei legale...

În atenţia medicilor care doresc menţinerea în activitate după împlinirea vârstei legale de pensionare

1765
0

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 113 /2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificarile şi completările ulterioare, medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de Direcţia de Sănătate Publică Iasi şi de Colegiul Medicilor Iasi, pe baza certificatului de sănătate.

În vederea menţinerii în activitate peste limita legală de pensionare, medicii  interesaţi vor depune solicitare la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi – Secretariat, în perioada 01.07.2020 – 15.07.2020.

Solicitarea se adresează Comisiei insoţită de următoarele înscrisuri :

  1. Cerere
  2. Solicitarea medicului sau solicitarea organului de conducere al unităţii (spitale, CMI-uri, Societăţi comerciale, Fundaţii, Centre medicale) şi/sau
  3.   Solicitarea medicului către unitatea angajatoare, dacă e cazul, cu aprobarea unităţii angajatoare de menţinere în activitate/ prelungire activitate în unitatea respectivă;
  4. Pentru unităţile sanitare publice solicitarea va fi însoţită de un referat al unităţii medicale, prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, avizat de ordonatorul principal de credite,  dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexat dovada scoaterii postului la concurs, precum și precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs;
  5. Copie CI/BI medic;
  6. Aviz prelungire activitate eliberat de Colegiul Medicilor;
  7. Alte documente din care să reiasă că medicul care solicită avizul anual a fost în relaţie contractuală C.A.S. judeţean, dacă e cazul.

NOTĂ: Comisia poate solicita orice alt document considerat relevant.

Previous articleDirecția de Sănătate Publica a județului Iași demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual
Next articleAnunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, pentru 1 post de operator date treapta I