Home Examene / angajări Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe...

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, pentru 1 post de operator date treapta I

553
0

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 150 din 29.06.2020

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe  perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, pentru un  post de operator date treapta I,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  ADMIS/RESPINS
1. Cristea Septimiu Florin 17143/30.06.2020 ADMIS

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 02 iulie 2020, ora 15,00 la avizierul Directiei de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

SECRETAR COMISIE,
Ec. Gabriela Ciobanu

Previous articleÎn atenţia medicilor care doresc menţinerea în activitate după împlinirea vârstei legale de pensionare
Next articleAnunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, pentru 5 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă