Home General DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de Licenta...

DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de Licenta Office Home and Buiness 2019 English, 20 pachete

544
0

Invitatie de participare:

  1. Achizitie directa de furnizare produse, ce se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
  2. Obiectul achizitiei publice: “Licenta Office  Home and Buiness 2019 English”; Cantitate = 20 pachete.
  3. Cod CPV: 48218000-9 Pachete software pentru gestionarea licentelor.
  4. Valoare totala estimata: 22000 lei, fara TVA.
  5. Ofertele se vor transmite /depune la sediul Directiei de Sanatate Publica Iasi, strada  Vasile Conta nr. 2-4, cod postal  700106, secretariatul institutiei, sau prin intermediul postei electronice la adresa de e-mail:  achizitii@dspiasi.ro.

Oferta va cuprinde pretul  unitar in lei, fara TVA precum si pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

  1. Specificatiile tehnice ale produselor ce urmeaza a fi achizitionate:
  • licență trebuie sa conțina programele Word, Excel și PowerPoint, funcție avansată Share, posibilitatea de a crea, edita și salva documente, foi de calcul, prezentări și alte tipuri de fișiere direct în cloud, folosind OneDrive, partajarea documentelor in mod facil, utilizatorii sa poata salva datele offline, direct pe computer sau online, compatibilitate cu sistemul de operare Windows 10, compatibilitate cu fișierele CSV, aplicația sa accepte crearea unui număr nelimitat de conturi de e-mail, asistență de minimum cinci ani pentru toate tipurile de dispositive, editarea, verificarea la imprimantă a conținutului imprimat au loc într-o singură etapă. Livrarea se va face la sediul DSP IASI din Iasi, str. V. Conta, nr. 2-4.

Ofertantul va asigura instalarea licentelor pe echipamentele institutiei.

  1. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. Operatorul economic declarat castigator va publica in 2 zile lucratoare in catalogul electronic SEAP oferta financiara conform documentatiei depuse.
  2. Termen limita de depunere a ofertelor: 11.12.2020, ora 15:00.

Persoana de contact: Consilier achizitii,  ing. Liliana Cucu, tel 0232.278228.

Descarcă:

Previous articleRezultate pentru 2 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică
Next articleDSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de ECHIPAMENTE DE PROTECTIE – COVID 19