Home General Rezultate pentru 2 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică...

Rezultate pentru 2 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică

808
0

În urma probei de interviu organizat în ziua de 09 decembrie 2020 pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 și a  Hotărârii Guvernului  nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, comisia de concurs anunță următoarele rezultate pentru:

  • 2 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică:

 

NR. CRT. Număr înregistrare dosar depus electronic  

Punctajul

obținut la interviu

 

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

 

1. 36660/04.12.2020 72,66 RESPINS
2. 36669/04.12.2020 90 RESPINS
3. 36664/04.12.2020 100 ADMIS
4. 36668/04.12.2020 61,66 RESPINS
5. 36630/04.12.2020 94,33 ADMIS
6. 36650/04.12.2020 30 RESPINS
7. 36682/04.12.2020 53,66 RESPINS
8. 36662/04.12.2020 60 RESPINS

 

Angajarea persoanelor admise se va face prin actul administrativ al conducătorului instituției, începând cu data de 10.12.2020, conform prevederilor art.9 din Metodologia emisă în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul nr. 1839/30.10.2020.

Prezentul anunt se afișează astăzi, 09 decembrie 2020, ora 15:00 pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleRezultate selecție dosare cu privire la ocuparea unui post de inspector superior – medic specialist igienă
Next articleDSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de Licenta Office Home and Buiness 2019 English, 20 pachete