Home Examene / angajări Rezultate selecție dosare cu privire la ocuparea unui post de inspector superior...

Rezultate selecție dosare cu privire la ocuparea unui post de inspector superior – medic specialist igienă

703
0

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 și a  Hotărârea Guvernului  nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a unui post de inspector I superior, medic specialist igienă la Serviciul Control în sănătate publică, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

Nr.crt Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
1. 36681/04.12.2020 ADMIS

Angajarea se va face, conform prevederilor art.9 din  Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului  Sănătății, inclusiv funcții publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, modificat și completat de Ordinul nr. 1839 din 30 octombrie 2020, prin act administrativ al conducătorului instituției, începând cu data de 10 decembrie 2020, cu încetare de drept a contractului individual de muncă, în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 Prezentul anunț se afișează astăzi, 07 decembrie 2020, ora 16.00, pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro

Previous articleRezultate selecție dosare cu privire la ocuparea posturilor, pe perioadă determinată, fără concurs
Next articleRezultate pentru 2 posturi de operatori date, la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică