Home Examene / angajări Rezultate selecție dosare cu privire la ocuparea posturilor, pe perioadă determinată, fără...

Rezultate selecție dosare cu privire la ocuparea posturilor, pe perioadă determinată, fără concurs

610
0

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată, în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul 1839 din 30 octombrie 2020 și a  Hotărârea Guvernului  nr.967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a unor posturi vacante, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

  • Pentru ocuparea a unui post medic specialist/primar, specialitatea epidemiologie sau medicină de familie, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – NU s-a depus niciun dosar.
  • Pentru ocuparea a 2 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă, cu școală postliceală sanitară, cu studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, vechime de minim 6 luni ca asistent medical ( vechime dovedită cu carnetul de muncă sau, după caz, cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Compartimentul Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, suport activități de epidemiologie:
Nr.crt Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
1. 36670/04.12.2020 RESPINS – nu îndeplinește condiția de vechime de minim 6 luni, dovedită prin copie a carnetului de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă;
2. 36538/03.12.2020 RESPINS – nu îndeplinește condiția de vechime de minim 6 luni, dovedită prin copie a carnetului de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă;
3. 36667/04.12.2020 RESPINS – nu îndeplinește condiția de vechime de minim 6 luni, dovedită prin copie a carnetului de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă;
4. 36642/04.12.2020 RESPINS – nu îndeplinește condiția de vechime de minim 6 luni, dovedită prin copie a carnetului de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă;
5. 36626/04.12.2020 RESPINS – nu îndeplinește condiția de vechime de minim 6 luni, dovedită prin copie a carnetului de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă;

 

  • Pentru ocuparea a unui post inspector de specialitate grad II, specialitatea inginer, profil construcții, vechime de minim 3 ani în activitate ca inginer, la Serviciul Administrativ/mentenanță:

 

Nr.crt Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
1. 36680/04.12.2020 ADMIS

 

Angajarea se va face, conform prevederilor art.9 din  Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului  Sănătății, inclusiv funcții publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, modificat și completat de Ordinul nr. 1839 din 30 octombrie 2020, prin act administrativ al conducătorului instituției, începând cu data de 10 decembrie 2020, cu încetare de drept a contractului individual de muncă, în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

  • Pentru ocuparea a unui post de șofer I, vechime minim 3 ani vechime în activitate ca șofer (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau, după caz, cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate) la Serviciul Administrativ/mentenanță:

 

Nr.crt Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
1. 36661/04.12.2020 RESPINS – nu îndeplinește condiția de minim 3 ani vechime în activitate ca șofer, dovedită prin copie a carnetului de muncă sau adeverințe care atestă vechimea în muncă;

 

  • Pentru ocuparea a 2 posturi operatori date, nivel studii M, la Compartimentul statistică și informatică medicală:

 

Nr.crt Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
1. 36660/04.12.2020 ADMIS
2. 36669/04.12.2020 ADMIS
3. 36664/04.12.2020 ADMIS
4. 36668/04.12.2020 ADMIS
5. 36630/04.12.2020 ADMIS
6. 36650/04.12.2020 ADMIS
7. 36679/04.12.2020 RESPINS – lipsă scrisoare de intenție
8. 36627/04.12.2020 RESPINS – lipsă scrisoare de intenție
9. 36682/04.12.2020 ADMIS
10. 36662/04.12.2020 ADMIS

 

Având în vedere că pentru cele 2 posturi  de operatori date la Compartimentul Statistică și Informatică în Sănătate Publică au fost admiși 8 candidați, conform prevederilor art.6 din  Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului  Sănătății, inclusiv funcții publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, modificat și completat de Ordinul nr. 1839 din 30 octombrie 2020, aceștia vor susține proba de interviu în data de 09 decembrie 2020, începând cu ora 10,00  la sediul D.S.P Iași din Strada Vasile Conta, Nr.2-4 Iași, după următoarea programare:

 

NR. CRT. Număr înregistrare dosar depus electronic Ora prezentarii la DSP Iași
1. 36660/04.12.2020 10.00
2. 36669/04.12.2020 10.15
3. 36664/04.12.2020 10.30
4. 36668/04.12.2020 10.45
5. 36630/04.12.2020 11.00
6. 36650/04.12.2020 11.15
7. 36682/04.12.2020 11.30
8. 36662/04.12.2020 11.45

 

VĂ RUGĂM INSISTENT SĂ RESPECTAȚI ORA PROGRAMATĂ pentru a păstra distanțarea impusă de prevederile legale în vigoare.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 07 decembrie 2020, ora 16,00, pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleLuna Națională a informării despre Bolile transmisibile
Next articleRezultate selecție dosare cu privire la ocuparea unui post de inspector superior – medic specialist igienă