Home Comunicate de presa COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

468
0

În urma recentelor informații apărute în mass-media referitoare la procesul de selecție și angajarea Amaliei Șoldan în cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, ne simțim obligați să aducem clarificări și să corectăm orice neînțelegere care ar putea apărea.

Dorim să subliniem faptul că DSP Iași acordă o importanță deosebită transparenței și respectării principiilor de etică în ceea ce privește recrutarea și angajarea personalului. Cu privire la situația Amaliei Șoldan, dorim să subliniem următoarele:

Amalia Șoldan a fost angajată în urma unui concurs deschis și transparent, în conformitate în conformitate cu prevederile OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pe funcția publică de inspector asistent la Serviciul Control în sănătate Publică. Anunțul de concurs a fost publicat atât pe site-ul DSP Iași, la secțiunea  RUNOS/examene/angajări, cât și pe site-ul  Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (înșiințarea ANFP privind organizarea concursului s-a făcut în data de 24.04.2023 sub nr. 4386, conform art. 618 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și art. 21, art. 43 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare), cu respectarea prevederilor art. 618 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu cel puțin 30 de zile înainte de data desfășurării concursului ( https://dspiasi.ro/anunt-organizare-concurs-directia-de-sanatate-publica-a-judetului-iasi-organizeaza-concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-unor-functii-publice-de-executie-vacante-in-baza-art-618-alin-3-din-o-u-g-n/ ).

Rezultatul selecției de dosare s-a publicat pe site-ul instituției, prelucrarea datelor cu caracter personal fiind realizată cu respectarea principiilor expres prevăzute de Legea nr. 677/2001 printre care și principiul consimțământului persoanei vizate (Decizia nr. 827/R din 2 decembrie 2009 a Curții de Apel), la adresa : https://dspiasi.ro/anunt-privind-rezultatul-selectiei-dosarelor-la-concursul-oganizat-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-executie-vacante-de-inspector-i-asistent-la-serviciul-control-in-sanatate-publica-compartimen/

Rezultatul la proba scrisă a fost publicat în data de 20.06.2023 pe site-ul instituției, la  adresa https://dspiasi.ro/anunt-privind-rezultatul-probei-scrise-la-concursul-oganizat-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-executie-vacante-de-inspector-i-asistent-la-serviciul-control-in-sanatate-publica-compartiment-inspec/

Rezultatul la proba interviu a fost publicat în data de 23.06.2023 pe site-ul instituției noastre, la adresa https://dspiasi.ro/anunt-privind-rezultatul-interviului-la-concursul-oganizat-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-executie-vacante-de-inspector-i-asistent-la-serviciul-control-in-sanatate-publica-compartiment-inspecti/

Rezultatul final a  fost publicat în data de 26.06.2023 pe site-ul instituției, la adresa: https://dspiasi.ro/anunt-privind-rezultatul-final-la-concursul-organizat-de-directia-de-sanatate-publica-lasi-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-executie-vacante-de-inspector-clasa-l-grad-profesional-asistent-la-serv/

Menționăm că procesul de selecție a fost supravegheat și derulat cu respectarea dispozițiilor legale, fără nici o ingerință care să afecteze legalitatea acestuia. Mai facem precizarea că legislația in vigoare nu prevede interzicerea înscrierii la un concurs promovat de o instituție, a persoanelor care au rude în cadrul acelei instituții și că orice modificare legislativă în acest sens va fi respectată cu strictețe. Prin urmare, Amalia Șoldan a fost angajată în cadrul DSP Iași pe baza unui concurs organizat în conformitate cu toate normele și regulamentele legale în vigoare. Comisia de concurs a fost constituită în conformitate și cu respectarea prevederilor art. 31, 32 și 33 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, fiind formată numai din funcționari publici de la serviciul Control în Sănătate Publică, în structura căruia era aprobat postul pentru care  s-a organizat concurs de recrutare. De asemenea, condițiile generale și specifice de ocupare a funcției publice de inspector asistent au fost avizate de ANFP și prevăzute în anunțul de concurs, publicat pe site-ul instituției noastre, la adresa : https://dspiasi.ro/anunt-organizare-concurs-directia-de-sanatate-publica-a-judetului-iasi-organizeaza-concurs-de-recrutare-pentru-ocuparea-unor-functii-publice-de-executie-vacante-in-baza-art-618-alin-3-din-o-u-g-n/, candidata îndeplinind condițiile de participare.

In ceea ce privește acțiunile angajaților DSP Iași în mediul online sau eliminarea unor conținuturi personale de pe platforme sociale, precizăm că acestea sunt decizii personale și nu au nicio legătură cu procesul de angajare sau activitatea instituției.

Totodată, dorim să informăm că directorul DSP Iași nu a refuzat să furnizeze informațiile privind angajarea Amaliei Șoldan. Prin urmare, pentru a se evita orice speculații neavenite, publicația Reporter de Iași a primit în termenul legal prevăzut, conform Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, răspunsul la solicitările de informații cu privire la acest demers jurnalistic.

În încheiere, dorim să asigurăm că DSP Iași respectă cu strictețe regulile și standardele legale în ceea ce privește angajările și reiterăm angajamentul nostru pentru transparență și etică.

Previous articleLISTA NOMINALA cu medicii rezidenţi care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de schimbare a specialităţii
Next articleOperatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta tehnica si financiara pentru achizitia de Lucrari de reparatie la instalatiile electrice din cladirea corp A, B al DSP Iasi