Home General ANUNȚ privind încheierea contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii...

ANUNȚ privind încheierea contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, Subprogramul de Nutriție și Sănătate a Copilului

1008
0
COMUNICAT

Ref. la încheierea contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, Subprogramul de Nutriție și Sănătate a Copilului, intervenția „Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf conform prevederilor  H.G.nr.423/2022 și O.M.S. nr.964/2022

Vă aducem la cunoștință că au fost publicate în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate publică și Ordinul Ministerului Sănătății nr.964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.

În vederea încheierii contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, Subprogramul de Nutriție și Sănătate a Copilului, intervenția „Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf”, autoritățile administrației publice locale trebuie să transmită, în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului, următoarele documente:

  1. Cerere/solicitare pentru încheierea contractului cu DSP în care vor fi mențíonate datele persoanelor autorizate pentru semnarea contractului (numele și prenumele, funcția) (model atașat) – Model cerere: Cerere contract furnizare lapte praf 2022 Primarii
  2. Cont deschis la Trezoreria Statului sau la bancă, potrivit legii;
  3. Codul de înregistrare fiscală – codul unic de înregistrare;.

Cererea si documentele suport mai sus mentionate vor fi transmise la adresa de email: dspbuget@dspiasi.ro.

Termenul de depunere al documentelor este până la data de 20.04.2022, iar termenul limită de încheiere a contractelor este 27.04.2022.

Autoritățile administrației publice locale care depun cererile însotite de documentele sus-menționate, necesare încheierii contractelor pentru implementarea Programului Național de Sănătate a Femeii și Copilului, Subprogramul de Nutriție și Sănătate a Copilului, intervenția „Profilaxia distrofiei la copii cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf” la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către DSP Iași și nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, nu vor mai realiza implementarea acestui program național de sănătate publică.

   Vă mulțumim pentru colaborare!

Previous articleDirectia de Sanatate Publica a Judetului Iasi invita operatorii economici interesati sa transmita oferta pentru atribuirea Contractului de Servicii de spalatorie, decontaminare, curatatorie uscata si servicii de calcatorie materiale textile pentru Directia de Sanatate Publica a judetului Iasi.
Next articleBULETIN INFORMATIV DSP IAȘI – 14.04.2022