Home Concursuri Anunț Important pentru Rezidenții Sesiunea 19 Noiembrie 2017 – Repartiția pe Spitale...

Anunț Important pentru Rezidenții Sesiunea 19 Noiembrie 2017 – Repartiția pe Spitale Plătitoare

1275
0

Medicii / medicii dentisti /farmaciștii care au promovat concursul national de Rezidenţiat , sesiunea 19 noiembrie 2017 şi au ales specialitate cu pregătire în Centrul Universitar Iaşiconfirmaţi prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr. 1393/06.12.2017, vor încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată (respectiv pe durata pregatirii prin rezidentiat-loc) cu unităţile sanitare enumerate mai  jos:

Coordonatori rezidenţiat: http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/Pages/CoordonatoriRezidenti.aspx

În funcţie de specialitatea aleasă, întâlnim două situaţii:

1. Specialităţi cu un singur spital plătitor – se pot prezenta pentru angajare la spitalul repartizat

Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi

Adresa: Bd.Independenţei nr.1
Telefon: 0232/240822
Serviciul RUNOS – în Ambulatoriul de specialitate al Spitalului, str. Vasile Conta nr. 2-4 (Policlinica mare)

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
alergologie și imunologie clinică 2
anatomie patologică 10
chirurgie orală şi maxilo-facială – domeniul medicină dentară 5
chirurgie dento-alveolară 5
chirurgie vasculară 4
dermatovenerologie 6
diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice 9
endocrinologie 9
endodonţie 7
farmacologie clinică 2
farmacie clinică 17
laborator farmaceutic 15
gastroenterologie 9
medicină de familie 15
medicină de urgenţă 11
medicină legală 1
medicină nucleară 3
Medicină internă 20
O.R.L. 10
Ortopedie-traumatologie 7
ortodonţie şi ortopedie dento-facială 7
parodontologie 10
pedodonție 5
protetică dentară 10
Radiologie si imagistică medicală 8
sănătate publică şi management 4

 

 

Spitalul Clinic  “Dr.CI Parhon” Iaşi

Adresa: Bd.Carol I  nr.50
Telefon: 0232/267555

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
geriatrie şi gerontologie 6
nefrologie 9
urologie 8

 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă Prof.dr.N.Oblu” Iaşi

Adresa: str.Ateneului nr.3
Telefon: 0232/264271

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
neurochirurgie 3

 

 

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf.Maria” Iaşi

Adresa:  str.Vasile Lupu nr.62
Telefon: 0232/264266

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
chirurgie pediatrică 1
ortopedie pediatrică 3
Pediatrie 19

 

 

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Voda”Iaşi

Adresa: str.Cuza  nr. 34
Telefon: 0232/213000 

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
Genetică medicală 6
Neonatologie 5

 

 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf.Parascheva” Iaşi

Adresa: str.Octav Botez nr.2
Telefon: 0232/267719

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
boli infecţioase 13
medicină de laborator 5
microbiologie medicală 5

 

 

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Adresa: str. Pantelion Halipa nr.14
Telefon: 0232/254250

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
medicina muncii 8
medicină fizică şi de reabilitare 3
reumatologie 11

 

 

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Adresa: str. Dr.Cihac nr.30
Telefon: 0232/270915 

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
chirurgie toracică 3
Pneumologie 14

 

 

Institutul de Boli Cardiovascularare “Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iași

Adresa: str. Bd.Carol  I nr.50
Telefon: 0232/211834

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
chirurgie cardiovasculară 2
cardiologie 12

 

 

Institutul de Psihiatrie “Socola” Iaşi

Adresa: Sos.Bucium nr.36
Telefon: 0232/430920

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
epidemiologie 2
igienă 4
psihiatrie 20

 

 

Institutul Regional de Oncologie Iași

Adresa: str. G-ral Henri Mathias Berthlot nr.2-4
Telefon: 0374278810

Download acte necesare pentru angajare

SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
Anestezie și terapie intensivă 31
hematologie 5
oncologie medicala 4
radioterapie 4

 

2. Specialităţi cu mai multe spitale plătitoare, respectiv:

  • chirurgie generală
  • chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
  • neurologie
  • obstetrică-ginecologie,
  • oftalmologie

În cazul acestor specialităţi repartiţia rezidenţilor se face prin ALEGEREA SPITALULUI PLĂTITOR – în funcţie de punctajul obţinut, astfel încât rezidenţii care au ales aceste specialităţi se vor prezenta (personal sau prin împuternicit cu procură notarială)  la SEDIUL DSP IASI din  strada Vasile Conta nr.2-4, camera 5 – în data de 14 decembrie 2017, după programarea de mai jos.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora, care nu sunt prezenti la ora stabilită pentru fiecare specialitate, vor fi repartizati DIN OFICIU, la spitalele rămase în urma exprimării opţiunilor celorlalţi colegi prezenţi.

 

SPITALE  PLĂTITOARE Specialitatea Numărul de locuri
ce urmează a fi alese de rezidenţi
Ora de prezentare
la sediul  DSP Iasi- din  strada Vasile Conta nr. 2-4, camera 5
Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi Chirurgie generală 20 9,00
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 9
Spitalul Clinic Judetean de  Urgenta “Sf.Spiridon” Iasi Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă 6 10,00
Institutul Regional de Oncologie Iasi 3
Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. dr. N. Oblu” Iași Neurologie 5 10,15
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi 3
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi Obstetrică-ginecologie 8 10,30
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi 4
Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă “Sf.Spiridon” Iaşi Oftalmologie 8 10,45
Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof.dr.N.Oblu” Iaşi 4

 

Vă rugăm insistent respectati ora programată pentru fiecare specialitate, evitând astfel aglomeraţia.

Rezidenții care au ales POST în specialitate se vor prezenta la spitalul în structura căruia este postul, pentru încheierea formelor de încadrare, pe baza adeverinţei eliberate de comisia locală de rezidenţiat.

Încadrarea ca rezident cu loc sau cu post şi prezentarea la stagii se va face începând cu data de 01.01.2018.

Contractul individual de muncă pe durată determinată / nedeterminată, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartiţia pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face în ziua de 15 decembrie 2017 pentru toate specialitatile și toti rezidenții (cu loc si cu post).

Previous articleProtocol de colaborare privind preluarea cazurilor sociale pe perioada sezonului rece
Next articleRepartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași