Home Concursuri Repartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași

Repartiția pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iași

959
0

Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie – sesiunea 19 noiembrie 2017, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar IAȘI, va avea loc în ziua de vineri, 15 decembrie 2017, conform programării pe zile, ore, specialități și locații.

 • Locul de prezentare la repartiție: Direcția de Sănătate Publică Iași, str. Vasile Conta nr. 2-4 (clădirea Policlinicii Sf. Spiridon Iași), parter, CAMERA 3 ȘI CAMERA 5
 • Programarea pe zile, ore și specialități, precum și pe cele două locații (Camera 3 și Camera 5) rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația, având în vedere că nu există locuri special amenajate pentru așteptare.
 • Denumirea și perioada desfășurării primului stagiu pentru fiecare specialitate
 • Lista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese, pentru fiecare specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs.
 • Lista cabinetelor individuale din Iași pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE – fiecare rezident în specialitatea medicină de familie își va alege un coordonator din această listă
 • Angajament de plată, pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
 • Rezidenții aflați în pregătire, care au ales o nouă specialitate obligatia ca în termen de 15 zile (respectiv în perioada 1 ianuarie – 15 ianuarie 2018) să opteze pentru una din specialități și să anunțe, în scris, Ministerul Sănătății specialitatea pentru care opteaza. În acest sens se va completa o cerere de ieșire din starea de incompatibilitate deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități.

Cererea de ieșire din starea de incompatibilitate, însoțită de copia cărții de identitate se va trimite la adresa : Ministerul Sanatatii – Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, str.C.Popsiteanu nr.1-3, sector 1, cod 010024, București

Documente necesare la repartiție

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Iași, se face obligatoriu cu:

 • act de identitate (BI/CI/pașaport), în termen de valabilitate, pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI)pentru împuternicit.
 • xerocopie după cartea de identitate pe care se va nota: numărul de telefon, adresa de e-mail și specialitatea
 • adeverința eliberată de unitatea angajatoare/copie contract de muncă din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată

Documente pe care le vor primi rezidenții

Medicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese:

 • adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt confirmați rezidenți
 • adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
 • adresa către unitatea angajatoare

Curriculum de pregătire în specialitate : http://www.rezidentiat.ms.ro/curricule/_curricule.html.

Download:

Previous articleAnunț Important pentru Rezidenții Sesiunea 19 Noiembrie 2017 – Repartiția pe Spitale Plătitoare
Next articleStrategia anuala de achizitii pe anul 2018 DSP Iasi