Home General ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚII SESIUNEA 18 NOIEMBRIE 2018 – REPARTIȚIA PE SPITALE...

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚII SESIUNEA 18 NOIEMBRIE 2018 – REPARTIȚIA PE SPITALE PLĂTITOARE

1656
0

Punem la dispoziția celor interesați anunțul privind repartiția pe spitale plătitoare, CU Iași.

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la email: runos_iasi@yahoo.com, precum si la telefon 0232/210900 interior 217″.

A n u n ţ pentru medicii / medicii dentisti /farmaciștii care au promovat concursul national de Rezidenţiat , sesiunea 18 noiembrie 2018 şi au ales LOC in specialitate, cu pregătire în Centrul Universitar Iaşi, confirmaţi prin Ordinul Ministrului Sănătăţii  nr.1530/04.12.2018, vor încheia contracte individuale de muncă pe durată determinată (respectiv pe durata pregatirii prin rezidentiat) cu unităţile sanitare enumerate mai  jos:

Coordonatori rezidenţiat : http://www.umfiasi.ro/Rezidenti/Pages/CoordonatoriRezidenti.aspx

În funcţie de specialitatea aleasă, întâlnim două situaţii :

1. Specialităţi cu un singur spital plătitor – rezidentii se vor prezenta pentru angajare la spitalul repartizat in functie de specialitatea aleasa

Unitatea Sanitară SPECIALITATEA Numărul de locuri alese de rezidenţi
Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă
“Sf. Spiridon” Iaşi
Adresa: Bd.Independenţei nr.1
Telefon: 0232/240822
Serviciul RUNOS – în Ambulatoriul de specialitate al Spitalului, str. Vasile Conta nr. 2-4 (Policlinica mare)
Download Acte necesare angajare
anatomie patologică 7
chirurgie dento-alveolară 5
Chirurgie orala si maxilo-faciala – domeniul medicina dentara 5
chirurgie vasculară 6
dermatovenerologie 10
diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice 11
endocrinologie 10
endodonţie 7
epidemiologie 9
farmacologie clinică 4
farmacie clinică 25
laborator farmaceutic 15
gastroenterologie 10
igiena 2
medicină de familie 57
medicină de urgenţă 12
medicină nucleară 5
medicină internă 25
otorinolaringologie 12
ortopedie-traumatologie 10
ortodonţie şi ortopedie dento-facială 7
parodontologie 10
pedodonție 8
protetică dentară 8
radiologie si imagistică medicală 11
sănătate publică şi management 5
Spitalul Clinic  “Dr. C.I. Parhon” Iaşi
Adresa: Bd. Carol I  nr. 50
Telefon: 0232/267555
Download Acte necesare la angajare
geriatrie şi gerontologie 9
nefrologie 10
urologie 5
Spitalul Clinic de Urgenţă
“Prof. dr.N. Oblu”
Iaşi
Adresa: str. Ateneului nr.3
Telefon: 0232/264271
Download Acte necesare la angajare
neurochirurgie 3
neurologie 13
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
“Sf. Maria” Iaşi
Adresa:  str.Vasile Lupu nr.62
Telefon: 0232/264266
Download Acte necesare la angajare
chirurgie pediatrică 4
cardiologie pediatrica 5
gastroenterologie pediatrica 5
ortopedie pediatrică 5
oncologie si hematologie pediatrica 3
pediatrie 26
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
“Cuza Voda”Iaşi
Adresa: str.Cuza  nr. 34
Telefon: 0232/213000
Download Acte necesare la angajare
genetică medicală 5
neonatologie 8
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase
“Sf. Parascheva” Iaşi
Adresa: str.Octav Botez nr.2
Telefon: 0232/267719
Download Acte necesare la angajare
boli infecţioase 12
medicină de laborator 5
microbiologie medicală 5
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi
Adresa: str. Pantelion Halipa nr.14
Telefon: 0232/254250
Acte necesare la angajare – fisier Recuperare
medicina muncii 6
medicină fizică şi de reabilitare 2
reumatologie 20
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi
Adresa: str. Dr. Cihac nr.30
Telefon: 0232/270915
Download Acte necesare la angajare
chirurgie toracică 3
Pneumologie 8
Institutul de Boli Cardiovascularare
“Prof. dr. George I.M. Georgescu” Iași
Adresa: str. Bd. Carol  I nr.50
Telefon: 0232/211834
Download Acte necesare la angajare
chirurgie cardiovasculară 3
cardiologie 21
Institutul de Psihiatrie “Socola” Iaşi:
Adresa: Sos.Bucium nr.36
Telefon: 0232/430920
Download Acte necesare la angajare
psihiatrie 24
Institutul Regional de Oncologie Iași
Adresa: str. G-ral Henri Mathias Berthlot nr.2-4
Telefon: 0374278810
Download Acte necesare la angajare
anestezie și terapie intensivă 36
hematologie 10
oncologie medicala 12
radioterapie 10

2. Specialităţi cu mai multe spitale plătitoare, respectiv:

  1. chirurgie generală
  2. chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă
  3. obstetrică-ginecologie
  4. oftalmologie

În cazul acestor specialităţi repartiţia rezidenţilor se face prin ALEGEREA SPITALULUI PLĂTITOR – în funcţie de punctajul obţinut, astfel încât rezidenţii care au ales aceste specialităţi se vor prezenta (personal sau prin împuternicit cu procură notarială) la SEDIUL DSP IASI din strada Vasile Conta nr. 2-4, camera 5 – în data de 11 decembrie 2018, după programarea de mai jos.

SPITALE  PLĂTITOARE Specialitatea Numărul de locuri ce urmează a fi alese de rezidenţi Ora de prezentare
la sediul  DSP Iasi- din  strada Vasile Conta nr.2-4, camera 5
Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă “Sf. Spiridon” Iaşi Chirurgie generală 20 Ora 10,00
Institutul Regional de Oncologie Iaşi 15
Spitalul Clinic Judetean de  Urgenta “Sf. Spiridon” Iasi Chirurgie plastică,
estetică şi microchirurgie reconstructivă
7 Ora 11,30
Institutul Regional de Oncologie Iasi 3
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Vodă” Iaşi Obstetrică-ginecologie 15 Ora 12,15
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi 5
Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă “Sf.Spiridon”Iaşi Oftalmologie 11 Ora 13,30
Spitalul Clinic de Urgenţă Prof.dr.N.Oblu” Iaşi 4
Previous articleAnunt participare servicii de elaborare studiu de fezabilitate
Next articleRezultatul selecției dosarelor de concurs pentru susținerea examenului de promovare în grad profesional 2018