Categorie: Examene / angajări

Anunț privind rezultatele finale obținute în urmare probei de interviu, pentru 9 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, suport activități de epidemiologie

În urma probei de interviu organizat în ziua de 31 iulie 2020 pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel...

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, 6 (Vama Sculeni) + 9 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor depuse electronic pentru angajarea, fără concurs, pe perioadă determinată, 6 posturi de asistenți medicali generaliști sau igienă, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile – punct de lucru Vama...

Direcția de Sănătate Publica a județului Iași demarează procedura de angajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului...

În atenția candidaților declarați admiși în urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată de maxim 6 luni, a posturilor vacante, de ASISTENT MEDICAL

În atenția candidaților declarați admiși în urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată de maxim 6 luni, a posturilor vacante, de ASISTENT MEDICAL, la Compartimentul supraveghere...