Home Specialist, primar principal Sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist

Sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist

546
0

Ministerul Sănătății organizează în perioada 22 martie 2017 – 28 aprilie 2017 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada de înscriere la Direcția de Sănătate Publică Iași, camera 5: 6 februarie – 23 februarie 2017 , inclusiv.
Interval orar: Luni – Joi : 09:30 – 15:00

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

  1. Rezidenţii care din motive obiective, după susţinerea examenului de specialist, întrerup pregătirea, au obligaţia de a informa în scris Ministerul Sănătăţii, asupra situaţiei survenite, în vederea confirmării ca specialist după completarea pregătirii.
  2. Rezidenţilor care nu se prezintă la examen (cu excepţia celor care au aprobarea Ministerului Sănătăţii de prelungire a stagiului de rezidenţiat) sau nu promovează examenul de specialist, le încetează stagiul de pregătire în rezidenţiat la finalizarea pregătirii.
  3. Taxa de examen se poate returna numai în situația dosarelor respinse. Candidații absenți la examen vor beneficia de reportarea taxei pentru sesiunea următoare.
  4. Candidații care depun dosare de examen incomplete și ale căror dosare nu se vor completa cu toate documentele necesare prezentării la examen, nu se vor regăsi în listele finale ale candidaților admiși în această sesiune.
  5. Candidații care vor constata greșeli de redactare ale numelui vor înștiința în scris secretarul comisiei de examen și vor depune la comisie o copie a actului de identitate. Secretarul comisiei are obligaţia de a consemna în documentele oficiale întocmite cu prilejul examenului modificările survenite şi de a depune odată cu aceste documente cererea candidatului însoţită de copia actului de identitate.

Download:

 

Previous articleREZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de DSP IASI pentru ocuparea postului vacant de REFERENT IA la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare
Next articleREZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat de DSP IASI pentru ocuparea postului vacant de REFERENT IA la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare