REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de DSP IASI pentru ocuparea postului vacant de REFERENT IA la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat de DSP IASI pentru ocuparea postului vacant de REFERENT IA la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare.

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor Postul pentru care concurează Punctajul obţinut la proba scrisă Rezultatul probei scrise
ADMIS / RESPINS
1. BUŢURCĂ CONSTANTIN EUGEN referent IA 80,5 ADMIS
2. VARTOLOMEI DANIEL referent IA 38,00 RESPINS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de  maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei,  la sediul DSP IAŞI.

Afişat astăzi, 02 februarie 2017 la sediul DSP IAŞI.

Alte articole...