Home Examene / angajări Selectie dosare pentru operatori date, nivel studii M,  la Compartimentul statistică și...

Selectie dosare pentru operatori date, nivel studii M,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică

1079
0

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și art.1 din H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, a unui număr de 4 posturi de operatori date, nivel studii M,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  ADMIS/RESPINS
1. PANAITESCU BOGDANA-LAURA 22527/20.08.2020 ADMIS
2. ALEXANDRU ANA-MARIA 22532/20.08.2020 ADMIS
3. SIMA BIANCA-ELENA 22556/20.08.2020 ADMIS
4. PASCARIU ELENA RALUCA 22574/20.08.2020 ADMIS
5. URSU CARMEN 22624/20.08.2020 ADMIS
6. MIHAILOVICI ALEXANDRU-PAUL 22639/20.08.2020 ADMIS

Având în vedere că pentru cele 4 posturi  de operatori date la Compartimentul Statistică și Informatică în Sănătate Publică au fost admiși 6 candidați, conform prevedrilor art.6 , alin.(1) din  Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului  Sănătății, inclusiv funcții publice de execuție , conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID – 10, aceștia vor susține proba de interviu în data de 24 august 2020, începând cu ora 10,00  la sediul D.S.P Iași din strada Vasile Conta nr.2-4, după următoarea programare:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Ora prezentarii la DSP Iași
1. ALEXANDRU ANA-MARIA 10.00
2. MIHAILOVICI ALEXANDRU-PAUL 10.15
3. PANAITESCU BOGDANA-LAURA 10.30
4. PASCARIU ELENA RALUCA 10.45
5. SIMA BIANCA-ELENA 11.00
6. URSU CARMEN 11.15

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 21 august 2020, ora 16,00, la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleAngajare pe perioadă determinată personal contractual, fără concurs, pe perioada stării de alertă
Next articleSelectie dosare pentru medici cu drept de liberă practică sau competențe limitate la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile