Home Examene / angajări Selectie dosare pentru medici cu drept de liberă practică sau competențe limitate...

Selectie dosare pentru medici cu drept de liberă practică sau competențe limitate la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile

1076
0

În urma selectării dosarelor depuse electronic pentru angajarea fără concurs, pentru ocuparea, pe o perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 și art.1 din H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, a unui număr de 2 de medici cu drept de liberă practică sau competențe limitate la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, comisia de selecție a dosarelor comunică rezultatul, astfel:

NR. CRT. NUME SI PRENUME Număr înregistrare dosar depus electronic Rezultatul selecției dosarelor de înscriere  ADMIS/RESPINS
1. BRUMĂ RALUCA 22435/19.08.2020 ADMIS
2. CHIȘCĂ CEZARA 22585/20.08.2020 ADMIS
3. BUNDUC DORIN 22661/20.08.2020 RESPINS – lipsă acte solicitate conform publicației

Angajarea persoanelor admise se va face după emiterea ordinului ministrului sănătății, de numire a acestora, conform prevederilor art.9, din Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Miniserului Sănătății, la o dată care se va comunica ulterior.

Prezentul anunt se afisează astăzi, 21 august 2020, ora 16,00, la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro

Previous articleSelectie dosare pentru operatori date, nivel studii M,  la Compartimentul statistică și informatică în sănătate publică
Next articleRezultate selectie dosare si programari asistenți medicali generaliști sau igienă