Home Examene / angajări Rezultatele la proba “Interviu” a examenului pentru asistent medical generalist la Laboratorul...

Rezultatele la proba “Interviu” a examenului pentru asistent medical generalist la Laboratorul de Chimie sanitara / Toxicologie a DSP Iasi

763
0

Avand in vedere prevederile art. 30 alin.(3) din HG rtr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completdrile ulterioare, se comunica rezultatul la INTERVIUL sustinut in data de 23 noiemrie 2016 :

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidaților

Postul vacant

Punctajul
obtinut la
interviu

Rezultatul
interviului
ADMIS /RESPINS

1.

Donisa Alina –Mihaela

Asistent medical
generalist

93,66

ADMIS

2.

Dorin Petrica

Asistent medical
generalist

59,33

ADMIS

In temeiul art. 31 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la interviu pot formula contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la afisare.la sediul DSP IASI.
Afisat astazi, 24 NOIEMBRIE 2016, ora 14.00 la sediul DSP IASI – str. N. Balcescu, nr.21.

Previous articleRezultatul probei scrise pentru ocuparea postului vacant de “SEF SERVICIU ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ”
Next articleCentre de permanență