Home Examene / angajări Rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului vacant de “SEF SERVICIU ADMINISTRATIV...

Rezultatul probei scrise pentru ocuparea postului vacant de “SEF SERVICIU ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ”

599
0

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidaților

Postul pentru care candideaza

Punctajul

obținut la proba scrisă

Rezultatul

probei scrise

ADMIS / RESPINS

1.

CERNENCO BOGDAN

Sef serviciu administrativ si mentenenta

70,58

ADMIS

2.

ANDREI LIVIU

Sef serviciu administrativ si mentenenta

52,42

RESPINS

3.

PINTILIE VALERIAN

Sef serviciu administrativ si mentenenta

37,07

RESPINS

4.

DUMITRAS MARIAN ANTON

Sef serviciu administrativ si mentenenta

35,05

RESPINS

In temeiul prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba scrisă pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul DSP IASI.

Interviul se va desfasura in data de 29noiembrie 2016, ora la sediul DSP Iasi

Afișat astăzi, 24 noiembrie 2016, ora 15:55 la sediul DSP IASI

Previous articleRezultatele la proba scrisa a examenului pentru asistent medical generalist la Laboratorul de Chimie sanitara/Toxicologie a DSP Iasi
Next articleRezultatele la proba “Interviu” a examenului pentru asistent medical generalist la Laboratorul de Chimie sanitara / Toxicologie a DSP Iasi