Home Examene / angajări REZULTATE PROBĂ INTERVIU SUSȚINUT ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPAREA...

REZULTATE PROBĂ INTERVIU SUSȚINUT ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE: ȘOFER LA SERVICIUL ADMINISTRATIV/MENTENANȚĂ și ECONOMIST LA SERVICIUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE

1658
0

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 223/19.11.2021

A N U N Ţ

În urma probei de interviu organizat în ziua de 24 noiembrie 2021 pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1183/8 noiembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, comisia de concurs anunță următoarele rezultate pentru:

  • Pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1 (unui) post –1 post șofer, cu minim 3 ani vechime în activitate ca șofer (vechime dovedită cu carnetul de muncă sau după caz cu adeverințe care atestă vechimea în muncă și în specialitate), la Serviciul administrativ/mentenanță:

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

1.

GHERASIM Iulian

ABSENT

2.

IGNĂTEANU Constantin-Florin

ABSENT

3

TEMELIE Jean-Gabriel

RESPINS

4

TEODORESCU Andi-Ioan

RESPINS

  • Pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1 (unui) post –1 post de economist, cu minim 1 an vechime ca economist, cu abilități de operare pe calculator, la Serviciul Resurse Umane,Normare,Organizare și Salarizare:

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

1.

30756/23.11.2021

RESPINS

2.

BALTARET Lucian

ABSENT

3

SAUCĂ Irina

ABSENT

4

30783/23.11.2021

RESPINS

5

30713/22.11.2021

RESPINS

Prezentul anunt se afișează astăzi, 24 noiembrie 2021, ora 17,00 la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

SECRETAR COMISIE,

Consilier Benchea Maria

Previous articleREZULTATE PROBĂ INTERVIU SUSȚINUT ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE: MEDIC/MEDIC DENTIST LA COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE , ASISTENT MEDICAL GENERALIST SAU IGIENĂ LA COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE,ACTIVITĂȚI SUPORT EPIDEMIOLOGIE-PUNCT DE LUCRU VAMA SCULENI ȘI ASISTENT MEDICAL GENERALIST LA LABORATORUL DE CHIMIE SANITARĂ
Next articleCREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE