Home Examene / angajări REZULTATE PROBĂ INTERVIU SUSȚINUT ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPAREA...

REZULTATE PROBĂ INTERVIU SUSȚINUT ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE: MEDIC/MEDIC DENTIST LA COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ ȘI PROGRAME DE SĂNĂTATE , ASISTENT MEDICAL GENERALIST SAU IGIENĂ LA COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE,ACTIVITĂȚI SUPORT EPIDEMIOLOGIE-PUNCT DE LUCRU VAMA SCULENI ȘI ASISTENT MEDICAL GENERALIST LA LABORATORUL DE CHIMIE SANITARĂ

1611
0

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr. 223/19.11.2021

A N U N Ţ

În urma probei de interviu organizat în ziua de 24 noiembrie 2021 pentru angajarea fără concurs, pe perioada stării de alertă, personal contractual, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1183/8 noiembrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, comisia de concurs anunță următoarele rezultate pentru:

  • Pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1 (unui) post – 1 post de medic/medic dentist la Compartimentul asistență medicală și programe de sănătate, cu drept de liberă practică sau competențe limitate:

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

1.

ARMBRUSTER Ana-Maria

RESPINS

2.

BARBU Roxana-Mihaela

ADMIS

3

30674/22.11.2021

RESPINS

4

CHIRVASĂ Alina-Oana

ABSENT

5

COCEANU Nicolae

ABSENT

6

JACOTĂ Corina

ABSENT

7

30787/23.11.2021

RESPINS

8

MACSIM Ana

RESPINS

9

NAGY Edina-Alexandra

ABSENT

10

NASTAC Anna-Maria

ABSENT

11

PATRAȘCU Ovidiu-Petru

ABSENT

12

RĂDUȚĂ Andreea-Alexandra

RESPINS

13

RĂDUȚĂ Cosmin-Ionuț

RESPINS

14

RÎZNIC Ancuța

RESPINS

15

SCOVRONSCHI Alexandra-Ina

RESPINS

  • Pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1 (unui) post -1 post de asistent medical generalist sau igienă, fără condiție de vechime, cu școală postliceală sanitară, cu studii superioare sau studii superioare de scurtă durată, în regim de ture 12/24, la Compartimentul supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile, activități suport epidemiologie – punct de lucru Vama Sculeni:

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

1.

AMARTINESEI Ciprian-Mihai

ABSENT

2.

BEN ABDERRAHMAN Ionela- Crina

RESPINS

3

CHIȘCĂ Mihaela

RESPINS

4

COSTIN Alexandru

ADMIS

5

GHIORGHIU Vasile

ABSENT

6

IANCU-SOFIA Ioana

ABSENT

7

LAZAR George

ABSENT

8

RUSU Ionuț

ABSENT

9

VALERIU Florina-Angela

ABSENT

10

SMĂU Ana-Maria

RESPINS

:

  • Pentru ocuparea pe perioadă determinată a 1 (unui) post – 1 post de asistent medical generalist, cu școală postliceală, fără condiție de vechime, la Laboratorul de chimie sanitară:

NR. CRT.

NUME SI PRENUME

Rezultatul final

ADMIS / RESPINS

1.

ALEXA-COCIA Amalia-Ramona

ABSENT

2.

BELDIMAN Sergiu-Andrei

ABSENT

3

CONDURACHI Marcela

ABSENT

4

COSTEA Ancuța

ABSENT

5

FOCȘA Vladimir-Laurian

RESPINS

6

IVANOV Lenuța

ABSENT

7

MACOVEI Nicoleta

RESPINS

8

ȚAGA Luminița

RESPINS

Angajarea persoanelor admise se va face prin actul administrativ al conducătorului instituției, conform prevederilor art.9 din Metodologia emisă în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificat și completat de Ordinul nr. 1839/30.10.2020.Prezentul anunt se afișează astăzi, 24 noiembrie 2021, ora 17,00 la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

SECRETAR COMISIE,

Ec. Ana Andrei

Previous articleANUNT SELECTIE DOSARE ANGAJARE PE STARE DE ALERTA
Next articleREZULTATE PROBĂ INTERVIU SUSȚINUT ÎN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021 PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE: ȘOFER LA SERVICIUL ADMINISTRATIV/MENTENANȚĂ și ECONOMIST LA SERVICIUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE