Home General Rezultat final – selecție parteneri proiect OPTIM

Rezultat final – selecție parteneri proiect OPTIM

691
0

Proiect: Optimizarea asistenței medicale și psihosociale la pacienții cu infecții cronice, prin formarea profesională de excelență transmisă cadrelor medicale implicate – OPTIM.

În urma analizei și evaluării dosarelor solicitanților care au aplicat pentru încheierea unui parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical,

Denumire proiect: Optimizarea asistenței medicale și psohosociale la pacienții cu infecții cronice, prin formarea profesională de excelență transmisă cadrelor medicale – OPTIM,

Comisia de evaluare și selecție comunică următorul rezultat final:

Nr. Crt. Denumire aplicant Punctaj obținut Rezultat
1. Fundația Hospice “Casa Speranței” 90 puncte ADMINS

Președinte,
Ec. Cătălina Indrei

Previous articleRezultat – Anunț selecție parteneri nr 4542/03.03.2017;5037/17.03.2017
Next articleSesiune de examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști, sesiunea 17 mai 2017