Home General Rezultat – Anunț selecție parteneri nr 4542/03.03.2017;5037/17.03.2017

Rezultat – Anunț selecție parteneri nr 4542/03.03.2017;5037/17.03.2017

648
0

În urma analizei și evaluării dosarelor solicitanților care au publicat pentru încheierea unui parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, OS 4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Denumire proiect: Optimizarea asistenței medicale și psihosociale la pacienții cu infecții cronice, prin formare profesională de excelență transmisă cadrelor medicale implicate – OPTIM,

Comisia de evaluare și selecție comunică următoarele rezultate:

Nr. Crt. Denumire aplicant Punctaj obținut Rezultat
1. Fundația Hospice “Casa Speranței” 90 puncte ADMIS

Contestațiile se depun în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării “Rezultatului” procedurii pe site-ul dspiasi.ro și se soluționează de comisia de contestații la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Președinte,

Ec. Cătălina Indrei

Previous articleZiua mondială de luptă împotriva tuberculozei – 2017
Next articleRezultat final – selecție parteneri proiect OPTIM