Home Concursuri Repartiția pe clinici de îndrumare- Centrul Universitar Iași

Repartiția pe clinici de îndrumare- Centrul Universitar Iași

4170
0

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic şi  în contextul pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2, vă rugăm să respectaţi măsurile de igienă ce se impun:

Purtarea măştii – obligatorie
Menţinerea distanţării sociale de minimum 1,5 metri
Menţinerea igienei riguroase a mâinilor

Vă mulţumim!

Repartiţia pe clinici de îndrumare – Centrul Universitar Iaşi

Repartiţia pe clinici de îndrumare şi stagii de pregătire a medicilor confirmaţi în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie – sesiunea 15 NOIEMBRIE 2020, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar IAŞI, va avea loc în zilele de 15, 16, 17, 18  decembrie 2020, conform programării pe zile, ore, specialităţi şi locaţii.

 • LOCUL de prezentare la repartiţie: Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi – Aula ”George Emil Palade” – Clădirea Farmacie UMF.
 • programarea pe zile, ore şi specialităţi, precum şi locaţia (Aula ”George Emil Palade” – Clădirea Farmacie UMF Iaşi)rezidenţii sunt rugaţi să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomeraţia, având în vedere contextul epidemiologic actual.
 • Denumirea şi perioada desfăşurării primului stagiu pentru fiecare specialitate
 • Lista unităţilor de îndrumare metodologică care pot fi alese, pentru fiecare specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la concurs.
 • Lista cabinetelor individuale din Iaşi pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE – fiecare rezident în specialitatea medicină de familie îşi va alege un îndrumător din această listă.
 • angajament de plată, pentru medicii specialişti/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate. Candidaţii care deţin deja un titlu de specialist, au obligaţia de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialităţi. Aceştia au obligaţia de a achita prima tranşă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condiţiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul 973/4592/2010 al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
 • rezidenţii aflaţi în pregătire, care au ales o nouă specialitate, au obligatia ca în termen de 15 zile să opteze pentru una din specialităţi şi să anunţe, în scris, Ministerul Sănătăţii specialitatea pentru care opteaza. În acest sens se va completa o cerere de ieşire din starea de incompatibilitate deoarece NU pot fi simultan rezidenţi în două specialităţi.

În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

Cererea de ieşire din starea de incompatibilitate, însoţită de copia cărţii de identitate se va transmite prin email la adresa crusp@ms.ro sau prin servicii poştale, la adresa : Ministerul Sanatatii – Direcţia Generală Resurse Umane, Structuri şi Politici Salariale, str.Bodeşti 1, sector 2, cod 022432, Bucureşti

Documente necesare la repartiţie

Prezentarea la repartiţia pe clinici şi prim stagiu pentru Centrul Universitar Iaşi, se face obligatoriu cu:

 • act de identitate (BI/CI/paşaport), în termen de valabilitate, pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială şi act de identitate (BI/CI)pentru împuternicit.
 • xerocopie după cartea de identitate pe care se va nota: numărul de telefon, adresa de e-mail şi specialitatea aleasă.
 • adeverinţa eliberată de unitatea angajatoare/copie contract de muncă din care să reiasă că aceştia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Documente pe care le vor primi rezidenţii

Medicii rezidenţi vor primi la repartiţie 4 documente:

 • adeverinţă de confirmare în rezidenţiat;
 • adresa de îndrumare metodologicăpentru toată durata pregătirii în rezidenţiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidenţiat în specialitatea în care sunt confirmaţi rezidenţi;
 • adresa de stagiucu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizaţi pentru efectuarea primului stagiu;
 • adresa către unitatea angajatoare;

Descarcă:

 

Previous articleDSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de ECHIPAMENTE DE PROTECTIE – COVID 19
Next articleAngajare pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, conform Art. 11 din Legea nr. 55/2020