Home General ÎN ATENȚIA TUTUROR UNITĂȚILOR SANITARE ÎNREGISTRATE ÎN RUCM IAȘI

ÎN ATENȚIA TUTUROR UNITĂȚILOR SANITARE ÎNREGISTRATE ÎN RUCM IAȘI

1650
0

IN ATENȚIA TUTUROR MEDICILOR STOMATOLOGI ÎNSCRIȘI ÎN R.U.C.M. IAȘI

ÎNCEPÂND CU TRIMESTRUL III 2022 RAPORTĂRILE PRIVIND ACTIVITATEA CMI ȘI SRL CU PROFIL STOMATOLOGIE SE VOR TRIMITE PE ADRESA DE EMAIL raportarips@dspiasi.ro

ÎN ATENȚIA TUTUROR UNITĂȚILOR SANITARE ÎNREGISTRATE ÎN RUCM

(CMI, CMA, CMG și SRL)

          Având în vedere Ord. nr. 199/2006 a Ministerului Sănătații, Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 226/2009, privind Organizarea și Funcționarea Statisticii Oficiale în România, vă informăm că unitățile sanitare private (inclusiv cele care nu au relații contractuale cu CAS Iași) au obligația să întocmească rapoarte în format electronic, privind activitatea și morbiditatea înregistrată.

Fișierele electronice vor fi transmise, la DSP Iași, Compartimentul de Statistică și Informatică Medicală, prin poșta electronica, la următoarele adrese: statistica2@dspiasi.rostatistica3@dspiasi.rodsp99@dspiasi.rodspj.iasi@dspiasi.ro. Aceste rapoarte sunt centralizate și servesc la constituirea bazei de date județene și la întocmirea de machete solicitate  de către Ministerul Sănătații.

Unitățile sanitare nominalizate mai sus vor utiliza, pentru raportarea datelor, machetele (fișierele) în format electronic, de tip „.xls”, care sunt postate pe site-ul dspiasi.ro, Compartimentul de Statistică și Informatică Medicală.

Medicii de familie vor verifica, la Cabinetele județene de diabet și oncologie, corectitudinea înregistrării cazurilor aflate în evidență în Registrele Județene de Diabet, respective de Cancer. Confirmarea numărului de cazuri se evidențiază pe formularul atașat – Anexa 1 (Prevalența – cazuri noi și cazuri vechi).

Perioada de raportare

 

Nr. crt. Furnizori de servicii medicale Frecvență raportare trimestrială (trim. I – ianuarie-martie, trim. II – aprilie-iunie, trim III – iulie-septembrie, trim. IV – octombrie-decembrie) Frecvență centralizare anuală (SAN)
1 Asistență medicală primară M.F. În luna următoare fiecărui trimestru, din prima zi lucrătoare, pâna în ziua a 20-a calendaristică În luna ianuarie a anului următor celui la care se referă centralizarea, la o data precizată pe site-ul dspiasi.ro, în instrucțiunile postate
2 Asistență medicală primară medicină dentară
3 Servicii medicale în specialități clinice, aststență medical de recuperare. Servicii medicale paraclinice

 

Menționăm că neraportarea corectă și la timp a datelor solicitate atrage după sine aplicarea sancțiunilor conform legislației în vigoare (Legea nr. 226/2009art. 25art.. 45, art. 46 // Legea nr. 95/2006, modificată și completată de OG nr. 93/2008, art. 21 // Ordonanța nr. 124/1998, reactualizată și republicată, art. 12)

INCIDENTA_2023_mf_F

Macheta laborator_2023

PREV_activ_mf_2023

PREVALENTA_CANCER_DIABET_2023

Spec_2023

STOM_2023-

Previous articleLISTA CU APROBĂRILE DE ÎNTRERUPERE/PRELUNGIRE DE REZIDENȚIAT PRIMITE LA DSP IAȘI DE LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.01.2016
Next articleInformații utile pentru perioada 14–17 Aprilie 2023