Home Concursuri Examen promovare in grad profesional functie publica

Examen promovare in grad profesional functie publica

902
0

Având în vedere prevederile art.64 alin (2) din Legea nr.140/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, va informăm că instituția noastră organizează examen de promovare în grad profesional, pentru funcționarii publici care indeplinesc cumulativ condițiile stabilite la art. 65 alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

  • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

  • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Examenul de promovare în grad profesional imediat superior, se va desfășura astfel:

  • proba scrisă se va desfășura pe data de 20 decembrie 2016 ora 10,00 la sediul unității noastre;

Dosarele de inscriere la concurs vor contine documentele prevazute la art.127 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare si se vor depune la serviciul resurse umane din cadrul institutiei, in termen de 20 zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului.

Postul pentru care se organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior, conform planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 din cadrul instituţiei noastre, este următorul:

Loc de munca

Gradul profesional din care promoveaza

Gadul profesional in care promoveaza

Compartiment asistență medicale și programe de sănătate

consilier I, grad principal

consilier I, grad superior

Examenul se va desfasura in data de 20 decembrie 2016.

Bibliografia stabilită pentru promovarea în grad profesional, pentru funcția de consilier superior:

1. Legea nr.188/08.12.1999 privind statutul funcţionarilor publici, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr.7/18.02.2004 privind codul de conduita a functionarilor publici actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;

3. HG nr. 206/2015 pentru aprobarea programelor nationale de sanatate

pentru anii 2015 si 2016, cu modificarile si completarile ulterioare ;

4 Ordinul MS nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.Legea nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății,(republicată), cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul MS nr.1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ;I limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare cu paturi.

Previous articleRezultate selecţie dosare de concurs depuse pentru ocuparea postului vacant de Sef serviciu administrativ și mentenanță
Next articleAnunț organizare concurs consilier, clasa I, grad superior, la compartimentul achiziții publice