Home Concursuri Anunț organizare concurs consilier, clasa I, grad superior, la compartimentul achiziții publice

Anunț organizare concurs consilier, clasa I, grad superior, la compartimentul achiziții publice

772
0

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu sediul în Iași str. Vasile Conta nr.2-4, organizează concurs conform Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată,(r2), cu modificările si completările ulterioare, pentru ocuparea următorului post vacant din cadrul instituției noaste:

  • 1 post vacant de consilier, clasa I, grad superior, la compartimentul achiziții publice.

Examenul se va desfăşura astfel:

  • proba scrisă se va desfăşura pe data de 19 decembrie 2016 ora 10,00 la sediul unităţii noastre;

Condiții pentru participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(r2), cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de vechime:

  • minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice;

Condiții specifice de participare la concurs:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii: domeniul fundamental științe inginerești, domeniul fundamental științe sociale – ramura de știință științe juridice, domeniul fundamentul științe sociale – ramura de știință științe economice.

  • sa dețină curs de pregătire/perfecționare/formare/specializare în domeniul achizițiilor publice.

Dosarele de înscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare şi se vor depune la serviciul resurse umane din cadrul instituţiei, camera 6, între orele 8,00 -16,00, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a III a.

Download: Anunt + biblografie

Previous articleExamen promovare in grad profesional functie publica
Next articleZiua Europeană a Informării despre Antibiotice ZEIA – 2016