Home Achiziții DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “Spectofotometru“

DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “Spectofotometru“

522
0
  1. Achizitie directa de furnizare produse, ce se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, al. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
  2. Obiectul achizitiei publice: “Spectofotometru  UV- VIS”
  3. Cod CPV: 38433210-4 – „ Spectofotometru de emisii”
  4. Valoare totala estimata: 35.200 fara TVA
  5. Ofertele se vor transmite /depune la sediul Directiei de Sanatate Publica Iasi, strada  Vasile Conta nr.2-4, cod postal  700106, camera 7 , sau e-mail  achizitii@dspiasi.ro,

Oferta va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

  1. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut . Operatorul economic declarat castigator va publica in 2 zile lucratoare in catalogul electronic SEAP oferta sa financiara conform documentatie depuse.
  2. Termen limita de depunere a ofertelor : 03.10.2017 ora 14: 00

Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228

8.  Informatii suplimentare:  Anexam caietul de sarcini.

Previous articleDSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “ Sonometru“
Next articleZiua Internaţională a Vârstnicilor – 1 octombrie 2017