Home Achiziții DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “...

DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “ Sonometru“

638
0
  1. Achizitie directa de furnizare produse, ce se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, al. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
  2. Obiectul achizitiei publice: “Sonometru portabil clasa I”
  3. Cod CPV: 38434210-1 – “Sonometre ”
  4. Valoare totala estimata: 22.600 lei fara TVA
  5. Ofertele se vor transmite /depune la sediul Directiei de Sanatate Publica Iasi, strada  Vasile Conta nr.2-4, cod postal  700106, camera 7 , sau e-mail  achizitii@dspiasi.ro,

Oferta va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

  1. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut . Operatorul economic declarat castigator va publica in 2 zile lucratoare in catalogul electronic SEAP oferta sa financiara conform documentatie depuse.
  2. Termen limita de depunere a ofertelor : 03.10.2017 ora 14: 00

Persoana de contact : Consilier achizitii: Ec. Lucia Stafie.Tel 0232278228

8.  Informatii suplimentare:  Anexam caiet de sarcini.

Previous articleZiua Mondială a Contracepției
Next articleDSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “Spectofotometru“