Home Compartimente Economic/Administrativ Achizitii publice

Achizitii publice

13 noiembrie 2017

DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de “Lucrari de reparatie”

9 noiembrie 2017

DSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de Reactivi de laborator

28 septembrie 2017

DSP Iasi publica documentatia de atribuire pentru achizitia “Spectofotometru” si documentatia de atribuire pentru achizitia “Sonometru”.

17 mai 2017

DSP Iasi publica Erata Caiet de sarcini pentru achizitia de curierat.

16 Mai 2017

DSP Iasi publica Documentatia de atribuire pentru achizitia serviciilor de curierat (erata):

 • Secțiunea I: Fișa de Date a Achiziției
 • Secțiunea II: Caiet de Sarcini
 • Secțiunea III: Formulare:
  • Scrisoare de înaintare
  • Declarație privind eligibilitatea
  • Declarație privind evitarea conflictului de interese
  • Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 și 167 din Legea 98/2016
  • Propunere tehnică – preentat ca document distinct
  • Oferta financiară

27 Aprilie 2017

DSP Iași publică Documentația de atribuire a Contractului de Prestari Servicii de întreţinere a ascensoarelor.


26 Aprilie 2017

DSP Iași invită ofertanții să-și depună oferta la modalitatea de achiziții prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect “Servicii de transport rutier” – conducător auto – șofer. Descărcați Caietul de sarcini.


13 Aprilie 2017

DSP Iași invită operatorii economici să depună oferte pentru achiziția de servicii de curierat prin cumpărare directă. Descărcați Documentatie atribuire CURIER.


Download: