Home General ANUNȚ REZULTATE PROBA INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA UNUI POST...

ANUNȚ REZULTATE PROBA INTERVIU LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ DE CONSILIER GRAD IA LA SERVICIUL ADMINISTRATIV ȘI MENTENANȚĂ

378
0

  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI                     

                                                                                                                            

la concursul organizat de DSP Iași pentru ocuparea postului cu normă întreagă, perioadă nedeterminată de consilier grad  I A  la Serviciul Administrativ și mentenanță

Având în vedere prevederile HG  nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, se comunică rezultatul la PROBA DE INTERVIU, susținută în data de  25 iulie 2022:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor/Numărul de înregistrare al dosarului Postul Punctajul obţinut la proba de interviu Rezultatul

 probei de interviu

ADMIS / RESPINS

1. 17436/07.07.2022 CONSILIER IA 90 ADMIS

 

În temeiul art. 31, din HG  nr. 286 din 23 martie 2011, candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la proba de interviu, pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei de interviu, la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Iași, din strada Vasile Conta nr. 2-4.

Punctajul minim de promovare la proba de interviu este 50 de puncte.

Afișat astăzi, 25 iulie 2022, ora 16,00  la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași, din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro

 

SECRETAR COMISIE CONCURS, 

Ec. Aionesei Elena  Luminița

Previous articleAnunț privind rezultatul probei de interviu la concursul organizat de DSP Iași – 5 posturi de șofer I, Ia Serviciul administrativ și mentenență
Next articleLISTA CU CERTIFICATELE DE MEDIC SPECIALIST CARE SE POT RIDICA DE LA D.S.P. IASI