Home Examene / angajări Anunț rezultat selecție dosare concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de...

Anunț rezultat selecție dosare concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate grad II, la Compartimentul Administrativ și mentenanță

857
0

În urma selectării dosarelor depuse  pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate grad II, la Serviciul Administrativ și mentenanță, comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarelor depuse, astfel:

Nr.crt Nume și prenume/ Număr înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
 

1.

 

 

ARNĂUTU Roxana

Dosar nr. 11813/07.05.2021

RESPINS

– nu îndeplinește condițiile de studii, condiții specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv specializarea ”Comunicare și relații publice” – nu sunt respectate prevederile     art. 3 lit. f) din H.G.  nr. 286/23.03.2011 actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

 

2.

 

11836/07.05.2021

RESPINS

– nu îndeplinește condițiile de studii, condiții specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv specializarea ”Comunicare și relații publice” – nu sunt respectate prevederile    art. 3 lit. f) din H.G. nr. 286/23.03.2011 actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

 

3.

 

12015/07.05.2021

ADMIS

cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel ma târziu până la data desfășurării primei probe a concursului, respectiv cel mai târziu 19 mai 2021, ora 10:00, conform art. 6 alin (3) din H.G. nr. 286/23.03.2011 actualizată, cu modificările și completările ulterioare

 

4.

 

MANOLACHE Simona-Iuliana

Dosar nr. 12049/07.05.2021

 

 

 

ADMIS

 

5.

 

BORȘ Elena

Dosar nr. 12105/10.05.2021

 

RESPINS

– nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea ”Comunicare și relații publice”, potrivit cerințelor postului scos la concurs, respectiv ”minim 6 luni vechime în specialitate” – vechime dobândită după data absolvirii studiilor superioare de specialitate –  nu sunt respectate prevederile art. 3 lit. f) și art. 6 lit. d) din H.G.nr.  286/23.03.2011 actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

 

6.

 

LOGIGAN Francisca-Rafaela

Dosar nr. 12114/10.05.2021

RESPINS

– nu îndeplinește condițiile de studii, condiții specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, respectiv domeniul de studii/de licență ”Științe ale comunicării”,  specializarea ”Comunicare și relații publice” – nu sunt respectate prevederile art. 3 lit. f) din H.G.nr.  286/23.03.2011 actualizată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

7.

 

12120/10.05.2021

ADMIS

cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel ma târziu până la data desfășurării primei probe a concursului, respectiv cel mai târziu 19 mai 2021, ora 10:00, conform art. 6 alin (3) din H.G. nr. 286/23.03.2011 actualizată, cu modificările și completările ulterioare

Contestațiile pentru dosarele respinse pot fi depuse în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv până la 14.05.2021, ora 16.00, la secretarul comisiei de concurs – ec. Ana Andrei, Serviciul RUNOS, camera 5.

Proba scrisă va avea loc în data de 19 mai 2021, ora 10:00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași din str. Vasile Conta, nr. 2-4.

Prezentul anunț se afișează astăzi, 13 mai 2021, ora 16, la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

Previous articleOperatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta tehnica si financiara pentru achizitia de Materiale sanitare- echipamente de protectie
Next articleComunicat de presă