Home General ANUNȚ IMPORTANT privind încheierea contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică...

ANUNȚ IMPORTANT privind încheierea contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică conform prevederilor  H.G.nr.423/2022 și O.M.S. nr.964/2022

1564
0

  COMUNICAT

    Ref. la încheierea contractelor pentru implementarea programelor naționale de    sănătate publică conform prevederilor  H.G.nr.423/2022 și O.M.S. nr.964/2022

Vă aducem la cunoștință că au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Hotărârea Guvernului nr.423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate publică și Ordinul Ministerului Sănătății nr.964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică.

În conformitate cu prevederile actelor normative mai sus menționate, în vederea încheierii contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate publică cu Direcția de Sănătate Publică Județeană Iași, unitățile de specialitate care realizează implementarea programelor naționale de sănătate publică (institutii publice, furnizori publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătății și din rețeaua administrației publice locale, furnizori privați de servicii medicale pentru serviciile medicale care depășesc capacitatea furnizorilor publici de servicii medicale, medici de familie), trebuie să transmită, în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului, o serie de documente, după cum urmează:

Termenul de depunere al documentelor este până la data de 18.04.2022, iar termenul limită de încheiere a contractelor este 26.04.2022.

Unitățile de specialitate care depun cererile însotite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii contractelor pentru implementarea programelor naționale de sănătate, la alte termene decât cele stabilite și comunicate de către DSP Iași și nu participă la încheierea contractelor în termenele stabilite, nu vor mai realiza implementarea programelor naționale de sănătate publică.

Precizam că în luna aprilie 2022 se pot încheia acte adiționale la contractele existente, iar noile contracte vor intra în vigoare începând cu data de 01.05.2022.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Previous articleANUNȚ – Sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
Next articleLISTA CU CERTIFICATELE DE MEDIC SPECIALIST CARE SE POT RIDICA DE LA D.S.P. IASI