Home ANL ANUNȚ ATRIBUIRE APARTAMENTE ANL

ANUNȚ ATRIBUIRE APARTAMENTE ANL

1471
0

Comisia constituita in baza dispozitiei  DSP Iasi NR. 79/03.06.2021, intrunita in vederea analizarii cererilor de repartizare a locuintelor de tip ANL din Soseaua Bucium nr. 36, destinate inchirierii de catre medici rezidenti si alti tineri specialisti din sistemul de sanitate publica, a stabilit urmatorele:

Atribuirea apartamentelor libere la data de 30.06.2021, situate in blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, pe baza punctajului  din lista de prioritati, astfel:

 • BLOC F, APARTAMENT 5 – DOSAR NR. 17637 din 25.06.2021
 • BLOC K, APARTAMENT 13 – DOSAR NR. 4018 din 17.02.2021
 • BLOC I, APARTAMENT 2 – DOSAR NR. 15168 din 04.06.2021
 • BLOC D, APARTAMENT 15 – DOSAR NR. 22928 din 24.08.2020

Urmatoarele 10 dosare de pe lista de asteptare, in ordinea punctajelor:

 1. Dosar nr. 1524 din 15.01.2018 – 52 puncte
 2. Dosar nr. 6492 din 17.03.2021 – 42 puncte
 3. Dosar nr. 3042 din 28.01.2021 – 42 puncte
 4. Dosar nr. 6251 din 15.03.2021 – 41 puncte
 5. Dosar nr. 15167 din 03.06.2021 – 41 puncte
 6. Dosar nr. 28213 din 05.10.2020 – 41 puncte
 7. Dosar nr. 23036 din 25.08.2020 – 39 puncte
 8. Dosar nr. 6602 din 19.03.2021 – 39 puncte
 9. Dosar nr. 29684 din 04.12.2018 – 39 puncte
 10. Dosar nr. 16554 din 23.06.2021 – 39 puncte

Lista de asteptare va fi actualizata si publicata dupa fiecare sedinta de intrunire a comisiei de repartizare.

Modelul Fisei individuale de punctaj este prevazut in  ANEXA GRILĂ PUNCTAJ atașată: anexa GRILA PUNCTAJ

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă ANL, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Comisia întocmeşte lista de prioritati anuala  sau de cate ori este nevoie, cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, şi o prezintă directorului executiv al autorităţii de sănătate publică, spre aprobare.

Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează.

Legislatia de referinta:

– Hotararea Guvernului nr. 339 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii;

– Ordinul  nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Previous articleDSP Iasi invita operatorii economici sa depuna oferte pentru achizitia de Furnizare aparatura de laborator “Numarator automat de unitati formatoare de colonii”
Next articleBULETIN INFORMATIV DSP IAȘI – 12.07.2021