Home ANL ANUNȚ – Atribuire apartamente ANL la data de 15.10.2021

ANUNȚ – Atribuire apartamente ANL la data de 15.10.2021

2101
0

ANUNȚ

Comisia constituita in baza dispozitiei  DSP Iasi NR. 79/03.06.2021, intrunita in vederea analizarii cererilor de repartizare a locuintelor de tip ANL din Soseaua Bucium nr. 36, destinate inchirierii de catre medici rezidenti si alti tineri specialist din sistemul de sanitate publica, a stabilit urmatorele:

Atribuirea apartamentelor libere la data de 15.10.2021, situate in blocurile ANL din Soseaua Bucium nr. 36, pe baza punctajului  din lista de prioritati, astfel:

 • BLOC E, APARTAMENT 13 – DOSAR NR. 23534 din 22.09.2021
 • BLOC H, APARTAMENT 7 – DOSAR NR. 6492 din 17.03.2021
 • BLOC I, APARTAMENT 14 – DOSAR NR. 12508 din 12.05.2021

Urmatoarele 10 dosare de pe lista de asteptare, in ordinea punctajelor:

 1. Dosar nr. 24861 din 04.10.2021 – 43 puncte
 2. Dosar nr. 21256 din 19.08.2021 – 42 puncte
 3. Dosar nr. 28213 din 05.10.2020 – 41 puncte
 4. Dosar nr. 19668 din 28.07.2021 – 41 puncte
 5. Dosar nr. 7161 din 21.03.2021 – 39 puncte
 6. Dosar nr 16554 din 25.06.2021 – 39 puncte
 7. Dosar nr. 4274 din 12.02.2020 – 38 puncte
 8. Dosar nr. 26354 din 08.11.2019 – 37 puncte
 9. Dosar nr. 23122 din 16.09.2021 – 37 puncte
 10. Dosar nr. 24560 din 29.09.2021 – 37 puncte

Lista de asteptare va fi actualizata si publicata dupa fiecare sedinta de intrunire a comisiei de repartizare.

Modelul Fisei individuale de punctaj este prevazut  in Anexa  anexa-GRILA-PUNCTAJ-1

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile de acces la locuinţă ANL, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

Comisia întocmeşte lista de prioritati anuala  sau de cate ori este nevoie, cu cererile care îndeplinesc criteriile de acces, în ordinea de prioritate stabilită prin punctaj, şi o prezintă directorului executiv al autorităţii de sănătate publică, spre aprobare.

Cererile care nu îndeplinesc criteriile de acces nu se punctează.

Legislatia de referinta:

– Hotararea Guvernului nr. 339 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Normelor de administrare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de care pot beneficia medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Ordinul Ministerului Sanatatii Publice  nr. 1.355 din 23 iulie 2008 privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate;

– Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii;

– Ordinul  nr. 1.078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Previous articleANUNȚ REZULTATE SELECȚIE DOSARE ASISTENȚI MEDICALI LA COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE
Next articleREZULTATE PROBĂ INTERVIU ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI SAU IGIENĂ LA COMPARTIMENTUL SUPRAVEGHERE EPIDEMIOLOGICĂ ȘI CONTROL BOLI TRANSMISIBILE