Arhivă lunară: May 2021

Anunț privind rezultatele selecției de dosare pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea a două posturi de asistenți medicali, personal contractual, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colecțivităților de copii și tineret

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr.  59 din 12.05.2021 În urma selectării dosarelor depuse  pentru ocuparea posturilor vacante cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarelor depuse, astfel:...

Anunț privind rezultatele finale la concursul organizat de Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, în data de 19 mai 2021, pentru ocuparea postului vacant contractual de Inspector de specialitate grad II, la Serviciul administrativ și mentenanță

Comisia de concurs comunică rezultatele finale obținute de candidați astfel: Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final obținut ADMIS/ RESPINS 1. 12015/07.05.2021 84,17 95,00 89,59 ADMIS Prezentul...

Anunț privind rezultatul interviului susținut în data de 25 mai 2021 pentru ocuparea postului vacant contractual, Inspector de specialitate grad II, la Serviciul administrativ și mentenanță

Comisia de concurs comunică rezultatele obținute de candidați  la interviu, astfel: Nr. crt. Numele și prenumele Punctajul obținut la interviu   Rezultatul ADMIS / RESPINS  la interviu 1. 12015/07.05.2021 95,00 ADMIS   Contestaţiile  pentru...

Buletin Informativ

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Sănătate Publică, până astăzi,  20 mai 2021, pe teritoriul judeţului Iaşi au fost confirmate 42196 cazuri cu persoane infectate cu Covid-19 (cu 26 de cazuri în plus faţă...

Comunicat de presă

În perioada 18-19 mai 2021, o echipă mobilă de vaccinare a Direcției de Sănătate Publică Iași s-a deplasat în comuna Cotnari la solicitarea reprezentanților primăriei. În cadrul acestei acțiuni au fost vaccinate 62 de...