Home Examene / angajări Anunț privind rezultatele selecției de dosare pentru candidații înscriși la...

Anunț privind rezultatele selecției de dosare pentru candidații înscriși la concursul pentru ocuparea a două posturi de asistenți medicali, personal contractual, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colecțivităților de copii și tineret

1004
0

Comisia de concurs numită prin Dispoziţia nr.  59 din 12.05.2021

În urma selectării dosarelor depuse  pentru ocuparea posturilor vacante cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, comisia de concurs comunică rezultatul selecției dosarelor depuse, astfel:

  • 1 post de asistent medical cu școală postliceală sanitară – specialitatea medicină generală, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret
Nr.crt Nume și prenume/ Număr înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
 

1.

ICHIM Diana-Raluca

Dosar nr. 12889/18.05.2021

 

ADMIS

 

2.

POPA Mihaela-Liliana

Dosar nr. 12975/19.05.2021

 

ADMIS

 

3.

ANDREI Veronica-Elena

Dosar nr. 13006/19.05.2021

 

ADMIS

 

4.

BEZERCU Anca-Elena

Dosar nr. 13314/21.05.2021

 

ADMIS

 

5.

TRINCĂ Aritina

Dosar nr. 13319/21.05.2021

 

ADMIS

6. BICHEL Alina

Dosar nr. 13354/21.05.2021

 

ADMIS

 

 

7.

BOROIANU Carmen-Teodora

Dosar nr. 13380/21.05.2021

 

ADMIS

 

8.

Dosar nr. 13436/24.05.2021  

ADMIS

9. MOCANU Mona-Anca

Dosar nr. 14259/25.05.2021

RESPINS –  Nu sunt respectate  prevederile art.3  lit.f  și ale art.6 lit.c din HG. 286/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare – candidata deține gradul de principal” iar postul scos la concurs este de “asistent medical cu școală postliceală sanitară, cu minim 6 luni vechime în specialitate
 

10.

TULUC Emanuel-Andrei

Dosar nr. 14265/25.05.2021

 

ADMIS

 

 

11.

ZAHORNEANU Emanuela-Mihaela

Dosar nr. 14305/25.05.2021

 

ADMIS

 

12.

 

Dosar nr. 14307/25.05.2021

RESPINS – lipsă viză anuală pentru exercitarea profesiei și adeverință de participare la concurs, eliberate de OAMMR. Nu sunt respectate  prevederile art.3  lit.f  și ale art.6 lit.c din HG. 286/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare.
 

13.

BOTEZATU Daniela-Crina

Dosar nr. 14308/25.05.2021

RESPINS –lipsă  Certificat de membru OAMMR. Nu sunt respectate  prevederile art.3  lit.f  și ale art.6 lit.c din HG. 286/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare
 

14.

HAROS Petronela

Dosar nr. 14312/25.05.2021

RESPINS – Adeverința de vechime depusă la dosar nu atestă vechimea în specialitate. Nu sunt respectate  prevederile art.3  lit.f  și ale art.6 lit.c din HG. 286/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare
 

15.

BREȘCAN Giulia-Rossini

Dosar nr. 14317/25.05.2021

 

 

ADMIS

 

16.

POPA Ioana

Dosar nr. 14325/25.05.2021

RESPINS – Nu îndeplinește condiția de  vechime în specialitate, de minim 6 luni ca asistent medical.Nu sunt respectate  prevederile art.3  lit.f  și ale art.6 lit.c din HG. 286/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare
 

17.

 

Dosar nr. 14748/26.05.2021

 

 

 

ADMIS

 

  • 1 post de asistent medical principal cu școală postliceală sanitară – specialitatea igienă, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret
Nr.crt Nume și prenume/ Număr înregistrare dosar Rezultatul selecției dosarelor de înscriere ADMIS/RESPINS
 

1.

13433/24.05.2021 ADMIS
 

2.

LUCESCU Elena-Tatiana

Dosar nr. 14651/26.05.2021

RESPINS – Nu sunt respectate  prevederile art.3  lit.f  și ale art.6 lit.c din HG. 286/2011, actualizată cu modificările și completările ulterioare  – nu deține gradul de principal în specialitatea igienă

 

Contestațiile pentru dosarele respinse pot fi depuse în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv până la 02.06.2021, ora 16.00, la secretarul comisiei de concurs – ec. Laura Șoldan, Serviciul RUNOS, camera 6.

Proba scrisă va avea loc în data de 07 iunie 2021, ora 10:00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Iași din str. Nicolae Bălcescu nr.21.

Prezentul anunț se afișează astăzi, 31 mai 2021, ora 15,00 la avizierul Direcției de Sănătate Publică Iași din strada Vasile Conta nr. 2-4 și pe site-ul unității, respectiv www.dspiasi.ro.

 

Previous articleMaraton de vaccinare pentru adolescenți
Next articleLuna naţională a informării despre efectele consumului de alcool – Iunie 2021