Avize/Autorizari

Deoarece am întampinat neplăceri (neachitarea taxei la timp, dosare incomplete din punct de vedere al documentelor şi conţinutului) cauzate de dosarele trimise prin firmele de curierat sau Poşta Română, vă informăm că nu mai primim dosare decât personal, la Biroul Avize şi Autorizaţii.
În cazul în care trimiteţi dosarele prin firme de curierat, prin Poşta Română sau altfel decât personal, acestea nu vor fi luate în considerare.

Transparența veniturilor salariale brute la data de 30 septembrie 2018

Structura si functionarea Compartimentului Avize / Autorizare sanitara:

Atributii generale:

 • verificarea, inregistrarea documentelor necesare pentru-autorizatia sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere
  • autorizatia sanitara de functionare in baza referatului de evaluare
  • certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica
  • asistenta de specialitate de sanatate publica
 • intocmirea , redactarea si eliberarea autorizatiilor si a notificarilor
 • arhivarea datelor primite de la Oficiul Registrului Comertului si Primaria Iasi
 • comunicarea catre serviciul control in sanatate publica a datelor de la ORC,a ASF-eliberate

Programul cu publicul:

 • primire documente: Luni si Miercuri – 8:30-13:30
 • eliberare notificari, autorizatii: Zilnic – 8:30-14:00

Acte necesare:

 • Autorizatia Sanitara in baza Declaratiei pe Propria Raspundere
  • cerere tip de autorizare
  • declaratia tip pe propria raspundere(semnata de manager/administrator/titular
  • memoriu tehnic
  • planul de incadrare in zona si planul de situatie
  • schite-structura functionala si dotari spacifice profilului de activitate
  • hotarirea judecatoreasca de infiintare
  • declaratia privind detinerea legala a spatiului
  • Pentru cabinete medicale:
   • avizul de libera practica
   • certificatul de avizare al cabinetului de la Colegiul Medicilor
 • Autorizatia sanitara in baza Referatului de Autorizare
  • cerere semnata de titularul activitatii/administrator
  • memoriu tehnic
  • planul de incadrare in zona si planul de situatie
  • schite-structura functionala si dotari spacifice profilului de activitate
  • hotarirea judecatoreasca de infiintare
  • declaratia privind detinerea legala a spatiului
  • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara-dupa caz
 • Certificarea Conformitatii
  • cerere tip
  • memoriu tehnic(descrierea modului de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate
  • act de detinere spatiu si schita spatiului cu circuitul functional
  • dovada achitarii tarifului de certificare
 • Asistenta de Specialitate – pentru proiecte de construire, amenajare
  • cerere tip
  • certificat de urbanism
  • plan de amplasare in zona,cu mentionarea vecinatatilor immediate
  • proiectul obiectivului-circuitele functionale,destinatia spatiilor si suprafetele acestora(dupa caz)
  • memoriu tehnic
  • dovada achitarii tarifului
  • Termenul de solutionare: 20 zile de la data inregistrarii

Taxe conform Ord.MS 1030/2009

  • 300 lei – Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare
  • 200 lei – Certificarea conformităţii
  • 200 lei – Asistenţă de specialitate de sănătate publică
  • 50 lei – Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă
  • 200 lei – Acordare viză anuală

Actele necesare – obiective cu finantare F.E.A.D.R.:

(pentru obtinerea avizelor de construire, amenajare, etc. – obiective cu finantare F.E.A.D.R. – sunt cele prevazute de Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1030. Cererea trebuie sa mentioneze Numarul si Denumirea Masurii programului F.E.A.D.R.)