Categorie: Examene / angajări

Anunt privind dosarele depuse pentru ocuparea unui post vacant de referent, clasa III, grad profesional superior, in cadrul Serviciului Control in Sanatate Publica

ANUNT PRIVIND  DOSARELE  DEPUSE PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT  DE REFERENT , CLASA III , GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, ÎN CADRUL SERVICIULUI CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr.crt. Nr.înregistrare cerere înscriere concurs ADMIS/RESPINS 1. 6076/02.03.2020 ADMIS Afișat...

Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical cu școală postliceală sanitară, specialitatea medicină generală, la Compartimentul evaluare factori risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv medicina muncii și igiena colectivităților de copii și tineret

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant...

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de referent clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Control în sănătate publică – Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și de muncă

Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu sediul în Iași str. Vasile Conta nr.2-4, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de referent clasa III grad profesional superior, din cadrul Serviciului control în...

Anunt privind dosarele depuse pentru ocuparea unui post vacant de medic primar sănătate publică și management la Compartimentul evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă

Anunt privind  dosarele  depuse pentru ocuparea  postului vacant  de medic primar sănătate publică și management la compartimentul evaluare  a factorilor de risc din mediul de viață și muncă – colectiv medicina muncii și igiena...

ORPHANET – Codificarea bolilor rare

Ref la: ACORDUL DE FINANTARE NUMARUL 826607 – RDCODE – HP-PJ-2018 inregistrat la DSPJ Iasi cu nr. 5904/01.03.2019 Titlul proiectului: “ORPHANET – facilitatea introducerii codurilor ORPHA utilizate pentru raportarea corecta a bolilor rare” NR....

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

În conformitate cu prevederile art.SO, alin.(2) din H.G.R. nr.611 /2008, în urma verificării dosarelor depuse către funcţionarii publici din cadrul instituiţiei noastre pentru susţinerea examenului de promovare în grad profesional, care se va desfăşura...